Kristna kontakter världen över

Krönika nr 2 av Samuel Gabrielsäther

Nästan varje kväll vet jag att mitt namn läggs inför Gud av någon. Min mamma är en ganska självklar förebedjare jag har, jag har även andra präster, vänner och kära som jag ber för mig. De flesta av dessa har som gemensam nämnare att de bor här i Sverige, majoriteten i Strängnäs stift. Men det som är så speciellt är att det inte bara är i Sverige dessa fantastiska förebedjare finns. De är spridda över hela världen.

Genom ung i världsvida programmet jag var iväg med för ganska precis ett år sedan mötte jag mängder med nya vänner, knöt nya kontakter och fick på riktigt förstå vad det kan innebära att kyrkan inte bara är ens enskilda församling, utan verkligen är världsvid. Detta blev ännu mer breddat efter ett besök i Taizé i somras där ännu fler kristna vänskapsband knöts. Det blev så påtagligt, både under min vistelse i Tanzania och i Taizé att man verkligen inte bara är kristen i Rönö församling, i Strängnäs stift, i Sverige. Bönen sker konstant över världen. Förbönen är oavbruten oss kristna emellan och vi alla har gemensamt att vi konstant önskar lovprisa Jesus Kristus med hela våra liv. Vi knyts samman i en helig gemenskap som Gud själv har menat oss att vara del i.

Bönen sker konstant över världen. Vi knyts samman i en helig gemenskap som Gud själv har menat oss att vara del i.

I Tanzania är det tradition att man sjunger en psalm som delar melodi med När juldagsmorgon glimmar varje tillfälle man möts. I det stift jag var i var det vanligt att man sjöng den under nattvardsgången och texten på swahili handlar om bibelversen Matteus 18:20, ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. Något som såklart är väldigt tydligt när man går i en söndagsgudstjänst med 400 gudstjänstdeltagare. Men än tydligare kan det ibland kännas när man vet att vi kristna är konstant samlade i Jesu namn och då veta att han är mitt ibland oss.

Nästan varje kväll försöker jag nämna en del människor vid namn inför Gud. Många av dem är min familj, vänner jag bor med och folk som står mig nära i mitt vardagliga liv. Men flera av dem finns spridda över jorden, långt borta finns de samlade. Jag ber för dem, och de ber för mig.

Samuel Gabrielsäther