Kontaktperson: Cecilia Sundkvist, pedagog och konfirmandansvarig på Stjärnholm. Tel. 0152-234 86, e-post: cecilia.sundkvist@svenskakyrkan.se

Anmälan: Anmäl dig senast 6 september 2020. LÄGRET ÄR FULLBOKAT

Administratör: Josefin Bredberg, tel. 0152-234 87, e-post: josefin.bredberg@svenskakyrkan.se