Döpt till ett uppdrag- uppdraget

Välkommen att anmäla dig till en utbildning för dig som är ideell och vill fördjupa dig i ett särskilt uppdrag i församlingen.

Utbildningen är uppdelad på en helg på stiftsgården Stjärnholm i januari, digitala träffar och en avslutande gemensam dag i Strängnäs i maj.

Förutom de gemensamma delarna och passen anmäler du dig till ett av spåren nedan:

Diakoni

Diakoni är hela kyrkans ansvar, men i våra församlingar behöver några särskilt rusta sig för att kunna utöva diakoni. Vi tittar på vilka som utövar diakoni, arbetsformer och kyrkans motiv till diakonalt ansvar. Under kursen samtalar vi om hur ett gott bemötande kan se ut. Du får prova på olika metoder och arbetssätt som är vanliga i församlingarnas diakoni.
Efter utbildningen vet du mer om församlingens diakonala uppdrag och verksamheter. Du kan leda eller medverka i församlingens diakonala verksamheter, själv eller tillsammans med andra. 

Gudstjänsten

Gudstjänsten är allas, men i våra församlingar behöver några särskilt rusta sig för att kunna leda den gemensamma gudstjänsten.

Vi går igenom och lär oss mer om de böcker som används i församlingens gudstjänst: kyrkohandbokens ordning för gudstjänst som leds av den som inte är präst, psalmboken, evangelieboken mm. Kyrkoåret, att välja psalmer och praktisk övning i att leda gudstjänst ingår också.
Efter utbildningen ska du kunna leda andakter eller gudstjänster själv eller tillsammans med andra. 

Undervisning

Att undervisa om den kristna tron är varje döpts uppdrag. Undervisning sker i alla åldrar på olika sätt. I det här spåret får du veta mer om framgångsrika faktorer i undervisningens upplägg men också innehållsfrågor i den kristna tron. Vi fördjupar oss i Biskopsbrevet ”och lär dem”.
Efter utbildningen ska du kunna leda verksamhet inriktad på utbildning av olika slag, som ansvarig eller tillsammans med andra.

Info och anmälan

I varje spår ingår att prova kursmoment hemma i din församling. Det är viktigt att någon anställd bereder plats för dig i lämpligt sammanhang. I anmälan anger du vilket spår du väljer i första respektive andra hand.

Anmälan senast 1 december: https://www.trippus.net/dopttillettuppdrag23

Kostnad för hela utbildningen: 1500 kr

Minimiantal per spår: 6 deltagare

Genom dopet har vi fått ett uppdrag att ge evangeliet vidare till andra i både ord och handling. Du som ideell är en viktig del i det uppdraget i varje församling. Det är genom att tillvarata varandras olika gåvor kyrkan blir mer hel.

Pdf-för utskrift att sprida

Kontakt:            

Diakonispåret Helen Tingman, diakon, helen.tingman@svenskakyrkan.se 
Gudstjänstspåret Helena Inghammar, stiftsteolog, helena.inghammar@svenskakyrkan.se 0152-234 24 
Undervisningsspåret Helena Åhlin, stiftspedagog, helena.ahlin@svenskakyrkan.se  0152-234 74