Jordklotet, sett från rymden.

Biskopsbrev om klimatet

Klimatkrisen är både en existentiell och andlig kris. Många känner oro, skuld och ångest. Hur ser vår framtid på jorden ut?

En älskad skapelse är hotad  - Ett biskopsbrev om klimatet

Sedan den första versionen av Ett biskopsbrev om klimatet publicerades 2014 har ett globalt klimatavtal slutits – Parisavtalet. Avtalet skapade hopp och ledde till kraftsamling. Fyra år senare ser vi ökade insatser parallellt med att inflytelserika ledare som i USA och Brasilien vill förhindra kraftfulla klimatåtgärder. Kartan har helt enkelt ritats om. Genom en nylansering av brevet vill vi som biskopar återaktualisera frågan och betona allvaret i den situation mänskligheten befinner sig i – vi befinner oss i ett nödläge.

Jordklotet.

Ett biskopsbrev om klimatet

Klimatkrisen är både en existentiell och andlig kris. Många känner oro, skuld och ångest. Hur ser vår framtid på jorden ut Nu är tid för hopp och handling.

Biskop Johans inlägg i klimatdebatten

Debattartikel publicerad i Nerikes allehanda 24 oktober 2019