Rörelse & stillhet

Kvällsretreater i domkyrkan. Dagretreat på Folköknagården.

Tidigare händelser

En fråga om kärlek – Dagretreat på Folöknagården

En dagretreat är en stilla dag för dig som längtar efter vila och återhämtning. En dag att ”bara vara”. En dag för möte med sig själv, med tystnaden och med Gud. Att dela en dags tystnad och stillhet med andra kan bli en viktig andlig erfarenhet. Det kan också vara en skön upplevelse att bära med sig i vardagen.

Avfärd 8.00 från Domherren-Kyrkans hus, Biskopsgränd 2. Åter i Strängnäs cirka 17.00.

För samåkning från Åker-Länna församling kontakta Annelie Spånberger annelie.spanberger@svenskakyrkan.se  0159-34845 och 076-7788930

Efter inledande frukost eller fika på Follökna 9.00 inleds retreaten och tystnaden. Under dagen finns möjlighet att delta i meditation och mässa, läsa, vila, och promenera.

Vi äter också tillsammans – lunch och ytterligare en måltid. 

Kostnad: 450 kr, betalas på plats kontant eller med swish 123 089 87 91

Retreaten leds av Stefan Dässman, domkyrkokaplan och Carina Öjermo, domkyrkopedagog.

Information: Carina Öjermo, carina.ojermo@svenskakyrkan.se 0152-245 14 

Anmälan här på webbplatsen senast 13 april. 

Lördag 23 april på Follöknagården i Malmköping

Innan natten kommer – Kvällsretreat i domkyrkan

Du får avsluta arbetsveckan och inleda helgen med en tre timmar lång retreat. Domkyrkans unika miljö kan förstärka upplevelsen av stillhet och öppna upp för mötet både med dig själv och med Gud. Under kvällen finns möjlighet att delta i meditation och gudstjänst, lyssna till musik, läsa, vila och på olika sätt ta in kyrkorummet. Fika och frukt finns att ta under kvällen.

Retreaten leds av Stefan Dässman, domkyrkokaplan och Carina Öjermo, domkyrkopedagog. Den erbjuds två gånger våren 2022.

Anmälan här på webbplatsen. För fredag 25 februari senast 21 februari. För fredag 25 mars senast den 21 mars.

Information: Carina Öjermo, domkyrkopedagog carina.ojermo@svenskakyrkan.se  0152-24514

Fredag den 25 februari och fredag 25 mars kl 18-21

 

Pilgrim Strängnäs

Här hittar du information om pilgrimsvandringar i och i närheten av Strängnäs.