Retreat

Retreat är ett tillfälle till vila och återhämtning. En plats att ”bara vara” på. En möjlighet till möte med sig själv, med tystnaden och med Gud.

Att dela tystnad och stillhet med varandra kan bli en viktig andlig erfarenhet. Det är också en skön upplevelse att bära med sig i vardagen.

Önskad, älskad, sedd – Dagretreat i Follökna

En dagretreat är en stilla dag för dig som längtar efter vila och återhämtning. En dag att ”bara vara”. En dag för möte med sig själv, med tystnaden och med Gud. Att dela en dags tystnad och stillhet med andra kan bli en viktig andlig erfarenhet. Det kan också vara en skön upplevelse att bära med sig i vardagen.

Avfärd 2 oktober kl 8.00 från Domherren-Kyrkans hus, Biskopsgränd 2. Åter i Strängnäs cirka kl 17.00.

Efter inledande frukost/fika på Follökna kl 9.00 inleds retreaten och tystnaden. Under dagen finns möjlighet att delta i meditation och mässa, läsa, vila, promenera… Vi äter också tillsammans – lunch och ytterligare en måltid.

Kostnad 300 kr, betalas på plats kontant eller med swish 123 089 87 91

Retreaten leds av Stefan Dässman, präst och Carina Öjermo, pedagog.

Lördagen 2 oktober 2021 på Follöknagården i Malmköping

Anmälan senast 17 september.

Information Carina Öjermo carina.ojermo@svenskakyrkan.se  0152-245 14. 

Anmälan till församlingens retreater hösten 2021

För mer information om retreat

Carina Öjermo

Carina Öjermo

Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö