Retreat

Retreat är ett tillfälle till vila och återhämtning. En plats att ”bara vara” på. En möjlighet till möte med sig själv, med tystnaden och med Gud.

Att dela tystnad och stillhet med varandra kan bli en viktig andlig erfarenhet. Det är också en skön upplevelse att bära med sig i vardagen.

Församlingen erbjuder retreat flera gånger under året. Nästa tillfälle kommer att presenteras här på församlingens webbplats.

Anmälan till Innan natten kommer - digitalt 16 april 2021

För mer information om retreat

Carina Öjermo

Carina Öjermo

Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö