Retreat

Retreat är ett tillfälle till vila och återhämtning. En plats att ”bara vara” på. En möjlighet till möte med sig själv, med tystnaden och med Gud. Att dela tystnad och stillhet med varandra kan bli en viktig andlig erfarenhet. Det är också en skön upplevelse att bära med sig i vardagen.

För mer information om retreat:

Carina Öjermo

Carina Öjermo

Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö