Foto: BaraBild

Organist till Strängnäs

Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö söker organist 100%

Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö har ca 18 000 invånare. Domkyrkan är församlingskyrka, stiftets katedral och en kyrka i staden. Vi bärs av en rik historia och har blicken riktad mot framtiden.

Församlingen har ett rikt och liturgiskt medvetet gudstjänstliv, där musiken har en naturlig plats. Gudstjänster firas också i Aspö kyrka, S:t Petri kapell på Södra kyrkogården och på äldreboendena.

Strängnäs växer relativt snabbt bland annat tack vare allt bättre kommunikationer till Stockholm.

I domkyrkan står orgeln på golvet i högkoret och placeringen säger något viktigt om musikens plats i församlingen.

Du kommer att vara medskapande i en församling och ett medarbetarlag med hög medvetenhet om musikens betydelse i församlingslivet, i gudstjänst och andra sammanhang. Den söndagliga högmässan är centrum i församlingslivet, och utöver den firas en variation av gudstjänster under veckorna.

Du kommer att ha två musikerkollegor, men lika självklart arbeta tillsammans med andra medarbetare. Vi värdesätter såväl musikalisk kvalitet som gott samarbete.

Som organist och körledare i domkyrkoförsamlingen bidrar du till rikedom och djup i församlingens gudstjänster, till fest och högtid i stiftets katedral och till att domkyrkan är en viktig aktör i stadens kulturliv.

Du bidrar också till att lyfta musiken som resurs i församlingsverksamheten i stort. Du kommer särskilt vara en del av konfirmand- och ungdomsarbetet.

I tjänsten ingår framför allt att 

- medverka i församlingens gudstjänster

- spela vid kyrkliga handlingar

- leda Domkyrkokören och Ungdomskören

- medverka i konfirmandarbetet

- medverka i annan pedagogisk verksamhet i församlingen

- undervisa orgelelever och i liturgisk sång

Vi söker en organist som

- har bred musikalisk kompetens

- har starkt engagemang för musiken i gudstjänsten

- brinner för musikens betydelse i församlingsarbetet

- är starkt förankrad i Svenska kyrkan

- tycker om att möta människor och att bygga församling

Intervjuer planeras äga rum 8-10 mars 2021. I samband med intervju ingår provspelning och provdirigering. Du har avlagt organistexamen eller motsvarande.

Tjänsten omfattar 100 %. I tjänsten ingår kväll- och helgtjänstgöring. Läger förekommer. Vi tillämpar årsarbetstid. Tillträde till tjänsten 1 juli 2021 eller efter överenskommelse.

Om du är intresserad och vill veta mer, kontakta domkyrkoorganist Torvald Johansson torvald.johansson@svenskakyrkan.se  0152-245 11 och biträdande kyrkoherde Jenny Sjögreen jenny.sjogreen@svenskakyrkan.se  0152–24538 

Ansökan med personligt brev, CV samt kopia på Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen på lägst B-nivå eller validering av tidigare examen, som visar behörighet, sänds till Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö strangnas.domkyrkoforsamling@svenskakyrkan.se  senast 24 februari 2021.

Vi har tagit aktiv ställning till annonsering och vilka rekryteringskanaler vi använder. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.