Foto: Ma

Ledigt jobb: Diakon med inriktning barn och unga

Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö söker en ny medarbetare

Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö har ca 18 000 invånare. Domkyrkan är församlingskyrka, stiftets katedral och en kyrka i staden.

Vi bärs av en rik historia och har blicken riktad mot framtiden. I en ständig puls av att få och ge vidare firar vi gudstjänst, undervisar och utövar diakoni och mission utifrån ledorden leva, leka, lära och läka.

Strängnäs är på många sätt en välmående kommun, men här finns också utanförskap som märks i till exempel ekonomisk utsatthet och psykisk ohälsa både hos vuxna och unga. Detta vill församlingen möta genom stöd till enskilda, lättillgängliga mötesplatser och varm gemenskap, konkret samverkan med andra aktörer och opinionsbildning.

Hitta församlingsinstruktionen här

Vi söker dig som vill vara med och strategiskt utveckla församlingens diakoni och bidra med diakonala perspektiv i det som är församlingens uppdrag.

Tjänsten har en inriktning mot barn, unga och familjer. Arbetet handlar både om att gå in som diakonal resurs i olika verksamhet och att ta ansvar för egna grupper, till exempel sorgegrupper för barn och Lugna rummet, en verksamhet som sker tillsammans med kommunen för att stärka barn som lever i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa.

I arbetet ingår också församlingens öppna diakonimottagning Lilla stugan, enskilda samtal och medverkan i högmässan liksom regelbunden samverkan med andra aktörer i Strängnäs.

Du är trygg i din yrkesroll som diakon. Du är lyhörd, har lätt att skapa förtroende och vill bygga relationer. Du har integritet och förmåga att stanna också i utmanande situationer.  

I arbetslaget finns tre diakoner och flertalet andra kollegor. Kring vissa uppgifter finns team med andra medarbetare, kring andra uppgifter jobbar du mer självständigt.

Tjänsten är 100 % med kvälls- och helgtjänstgöring. Som diakon är du en viktig del i gudstjänstlivet och tjänstgör regelbundet i församlingens gudstjänster. Församlingen tillämpar årsarbetstid.

Du är diakon i Svenska kyrkan, har erfarenhet av diakonalt och socialt arbete och är fast förankrad i Svenska kyrkans tro, liv och lära. Personlig lämplighet värderas högt.

Det är meriterande om du kan använda stödtecken och har erfarenhet av att jobba med personer med funktionsvariationer då vi ser en möjlighet att vidga arbetslagets kompetenser på detta område.

Sista ansökningsdag 16 maj 2021. Domkapitlet intervjuar sökandena den 31 maj. Intervjuer i församlingen sker i första hand 3-4 juni.

Tillträde september 2021 eller enligt överenskommelse.

Ansökan med personligt brev och CV mailas till strangnas.domkyrkoforsamling@svenskakyrkan.se 

För samtal om tjänstens innehåll och möjligheter ring gärna biträdande kyrkoherde Jenny Sjögreen 0152-245 38 eller mejla jenny.sjogreen@svenskakyrkan.se och diakon Ulf Klingowström 0152-245 24 eller mejla ulf.klingowstrom@svenskakyrkan.se  

Ulf Klingowström

Ulf Klingowström

Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö

Jenny Sjögreen

Jenny Sjögreen

Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö