En skylt med texten Vallokal står i gräset utanför en liten byggnad. Några människor köar bortom skylten.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Domprosten: Valfrihet är stort – men också svårt

Nyhet Publicerad

Att välja hör till vad det är att vara människa, skriver Christofer Lundgren i sommarnumret 2022 av församlingstidningen Gloria. Inte minst i ett nutida västerländskt samhälle tänker vi om oss själv att vi har ett stort mått av valfrihet. Och det ligger mycket i det.

Sett i ett historiskt perspektiv lever de flera av oss med stora möjligheter att välja. Det kan
gälla stora saker som yrkesbana, partner, bostadsort. Men också mindre livsavgörande som vilken kaffe sort jag dricker eller vilken dagstidning jag läser. 

Samtidigt: friheten att välja är inte bara en möjlighet, den innebär också ett ansvar. Mina val påverkar inte bara mig själv och mitt liv, de har konsekvenser också för andra och för vår livsmiljö. Det är inte likgiltigt hur jag lever, vilka val jag gör i stort eller smått.

Även om jag bara kan vara ansvarig för mina egna val, och inte för andras, så påverkas deras valmöjligheter av mina val. Om jag till exempel väljer att vara generös i förhållande till andra kommer det att ha betydelse för deras benägenhet att också vara generösa.

Hur ska jag veta att jag väljer det som blir till gott, som leder till något sant och vackert? Ibland är det inte möjligt att förutse alla konsekvenser av mina val.

Jag kan också vara ställd inför ett verkligt dilemma där det inte blir bra hur jag än väljer att agera. Då kan det bli viktigt att samråda med någon jag har förtroende för, att välja utifrån den kunskap jag har och i medvetenhet om min begränsade horisont ändå våga välja det som jag bedömer leder till något gott.

Ja, att vara anförtrodd valfrihet är inte alltid lätt, men alltid är det en av de saker som hör till människans storhet. En av de mest älskade psalmerna handlar om detta, om ansvaret och friheten:

Guds kärlek är som stranden och som gräset,
är vind och vidd och ett oändligt hem.
Vi frihet fick att bo där, gå och komma, att säga
”ja” till Gud och säga ”nej”.

Guds kärlek är som stranden och som gräset,
är vind och vidd och ett oändligt hem.

Vi vill den frihet där vi är oss själva, den frihet
vi kan göra något av.
Som ej är tomhet men en rymd för drömmar,
en jord där träd och blommor kan slå rot.

Guds kärlek är som stranden och som gräset,
är vind och vidd och ett oändligt hem.

Psalm 289


Jag önskar dig en välsignad sommar.

Christofer Lundgren, domprost