Foto: Jenny Sjögreen

Boksläpp: Strängnäs domkyrka. Levande katedral – då och nu

Nyhet Publicerad Ändrad

Söndag 22 maj 13.30 presenteras den nya boken om domkyrkan - i domkyrkan.

Boksläpp

Redaktörerna Carina Öjermo och Klas Hansson presenterar boken och författarna. Tal av Christofer Lundgren. 

Mingel med cider och snacks.

Se och bläddra i boken. Och köp den, med möjlighet till signering av författare på plats.

Strängnäs domkyrka söndag 22 maj 13.30

Om boken

Sedan 1200-talet står Strängnäs domkyrka stadigt högst uppe på Kyrkberget och vakar över staden. Redan på 1100-talet var Strängnäs biskopssäte och en central plats i kyrkans liv. Genom århundraden har människor sökt sig dit i glädje och sorg.

I dag är domkyrkan stadens mäktigaste byggnad. Den bär på en lång historia och har många minnesmärken som vittnar om svunna tider.

Den är församlingskyrka för Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö. Här firas gudstjänst, människors viktiga livshändelser högtidlighålls och många vardagsaktiviteter sker. Den är också biskopens kyrka, där biskopen viger präster och  diakoner och samlar stiftets församlingar.

Foto: Jenny Sjögreen

Men den är också ett byggnadsminne, dit många kommer för att ta del av historien, se och förundras över arkitektur, 1400-talets fantastiska altarskåp och jugendutsmyckningen. 

Domkyrkan är ett levande kulturarv. Det som tidigare generationer skapat lever och utvecklas idag. Det finns en samtidighet, en evighet, i kyrkorummet som fascinerar. I mötet mellan människors liv och kyrkans historia uppstår en ömsesidighet. Genom att bruka och tolka kulturarvet hålls det levande och människor växer. 

Boken vill ge rättvisa åt alla dessa perspektiv. I flera artiklar skildras historien om hur den byggdes, konsten i tak och på väggar, gravar och monument.

I andra artiklar lyfts domkyrkans plats som församlingskyrka fram i gudstjänst, undervisning och sakramentsförvaltning liksom dess roll som biskopens kyrka och i det ekumeniska arbetet.

I några texter inbjuds vi till egen eftertanke och meditation; inför det stora altarskåpet i högkoret, inför nattvarden och inför Jungfru Maria. 

Skribenterna är akademiker, biskopar, präster och ansvariga för olika delar av församlingens arbete. Några Strängnäsbor vittnar också om vad domkyrkan betyder för dem. 

Boken ges ut av förlaget Artos. Den säljs i domkyrkans informationsdisk och i förlagets webbshop.

Ny bok om gammal men levande domkyrka

Söndag 22 maj 13.30 är det bokrelease för nya boken "Strängnäs domkyrka. Levande katedral - då och nu". En av författarna är biskop Johan Dalman som bidragit med kapitlet "Ett hus kring ett altare".

Pressmeddelande: Ny bok om Strängnäs domkyrka

Söndag 22 maj 13.30 är det release för nya boken "Strängnäs domkyrka. Levande katedral - då och nu". En av författarna är biskop Johan Dalman som bidragit med kapitlet Ett hus kring ett altare.