Meny

Kan man ha dop, vigsel och begravning under Covid 19-pandemin?

Här hittar du information om kyrkliga handlingar i pandemi-tider.

Det går att ha dop och vigsel också nu

Domkyrkoförsamlingen följer myndigheternas rekommendationer för att minimera smittspridningen i samhället. Det innebär att du som har förkylnings- eller influensasymptom ska stanna hemma tills du har varit symptomfri i minst 48 timmar, samt att alla personer över 70 år ska begränsa sina sociala kontakter. Det gäller också vid dop, vigsel och begravning.

I Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av Covid19 står i dagsläget att var och en har ett personligt ansvar att ”avstå från större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas och bröllop.” Dessa råd menar vi ska följas och tas på största allvar.

När Folkhälsomyndighetens här benämner dop, vigslar och begravningar kopplas de i råden på ett olyckligt sätt samman med stora sociala sammanhang. Råden om att avstå stora sociala sammanhang måste vi alla ansvara för att följa. Men själva dop-, vigsel-, och begravningsgudstjänsten innebär inte i sig stora sociala sammanhang.

Vi vill ta ansvar för att utföra vårt uppdrag på det sätt som redan nu är möjligt, utan att det innebär stora sociala sammanhang. Vår kyrka ger oss både stor frihet när det gäller minsta möjliga sammanhang för genomförande av dop och vigsel där så önskas, och möjlighet att samtidigt kunna följa samhällets rekommendationer. Det finns också möjlighet, om så önskas, att sända dop-, vigsel- och begravningsgudstjänsten digitalt för att möjliggöra för flera att delta.

Dop

För ett kristet dop är det som behövs att det sker i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn, med rent vatten, av den som är behörig att utöva uppdraget som präst i Svenska kyrkan.

Dop kan ske med endast barnet och barnets förälder/föräldrar, närvarande i kyrkorummet. Eventuella kalas i traditionell form efteråt kan skjutas på framtiden. Dopbarnet kan bäras av förälder/föräldrar under hela dopgudstjänsten, och präst och förälder/föräldrar bör hålla avstånd.

Dop kan ske med endast dopkandidat om det gäller unga och vuxna.

Vigsel

För att en kyrklig vigsel ska äga rum krävs att paret, två vittnen, samt den som behörig att utöva uppdraget som präst och som har förordnande att vara vigselförrättare, är närvarande. En vigsel måste innehålla parets ömsesidiga löften, tillkännagivandet, förbön och välsignelse.

En vigselgudstjänst kan ske med minst fem personer närvarande, och följa de råd myndigheterna ger. Det betyder att bröllopsfest under traditionella former kan skjutas på framtiden.

Om så önskas kan bön över ingånget äktenskap ske i kyrkan vid ett senare tillfälle, när myndigheternas begränsningar upphävts. Då kan även släkt och vänner inbjudas till fest efteråt.

Vänta inte med begravningen

En begravning ska, enligt rådande bestämmelser, äga rum inom 30 dagar från att en människa avlider. Begravningen fyller i egenskap av att vara en rit dessutom ett avgörande behov för sorgeprocessen, det är därför viktigt att hålla fast vid att en sådan genomförs, på det sätt som är möjligt. Vi vädjar att begravningar ska genomföras, i stället för att skjutas upp, trots omständigheterna. Om många ceremonier skjuts upp blir det ont om begravningstider längre fram, och det kan bli problem med att förvara stoft.

 

För den som av olika skäl inte kan vara med fysiskt kan anhöriga välja att sända begravningen digitalt, tex genom FaceTime eller Skype. Både i domkyrkan och i S:t Petri kapell finns stativ att montera mobilen på för utlåning vid begravningen.

 

Det finns också många andra sätt att visa sitt deltagande, du kan skicka en blomma, ett kort eller brev till närmast anhörig. Du kan skänka en gåva i den avlidnes namn till en god sak. Du kan tala om för de anhöriga att du kommer vara närvarande i tanken samma tid som begravningen pågår och tända ett ljus hemma och t ex läsa en bön eller en text eller lyssna på någon speciell musik.

 

För att begränsa smittspridning har vi begränsat antalet deltagande vid begravningar i S:t Petri kapell till 35 personer. Om det förväntas komma fler rekommenderar vi att begravningsgudstjänsten istället flyttas till domkyrkan. Borgerliga begravningar kan hållas utomhus. Även vid minnesstunder i Domherren – Kyrkans Hus är antalet gäster begränsat till 35 personer och serveringen anpassas.

 

Jenny Sjögreen

Jenny Sjögreen

Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö

Präst, Biträdande kyrkoherde.