Kan man ha dop, vigsel och begravning under Covid 19-pandemin?

Ja, det fungerar. Upp till 75 personer kan samlas igen i domkyrkan. Här finns information om kyrkliga handlingar i pandemitider i Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö. Sidan uppdaterad senast 11 augusti 2021.

Det går att ha dop och vigsel nu också

Domkyrkoförsamlingen följer myndigheternas rekommendationer för att minimera smittspridningen i samhället. Max 75 närvarande vid dop och vigsel i Strängnäs domkyrka, så länge det finns begränsningar på grund av pandemin. I St Petri kapell är begränsningen max 35 personer med anvisad plats. I Aspö Kyrka är det max 50 personer.

Du som har förkylnings- eller influensasymptom ska stanna hemma tills du har varit symptomfri i minst 48 timmar. 

Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö vill ta ansvar för att utföra uppdraget på det sätt som är möjligt, utan att det innebär stora sociala sammanhang. Domkyrkan ger  stor frihet när det gäller att genomförande av dop och vigsel och samtidigt kunna följa samhällets rekommendationer.

Det finns också möjlighet, om så önskas, att sända dop-, vigsel- och digitalt för att möjliggöra för flera att delta.

Dop

För ett kristet dop är det som behövs att det sker i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn, med rent vatten, av den som är behörig att utöva uppdraget som präst i Svenska kyrkan.

Dop kan ske med endast barnet och barnets förälder/föräldrar, närvarande i kyrkorummet. Eventuella kalas i traditionell form efteråt kan skjutas på framtiden. Dopbarnet kan bäras av förälder/föräldrar under hela dopgudstjänsten, och präst och förälder/föräldrar håller avstånd. Dop kan ske med endast dopkandidat om det gäller unga och vuxna.

Vigsel

För att en kyrklig vigsel ska äga rum krävs att paret, två vittnen, samt den som behörig att utöva uppdraget som präst och som har förordnande att vara vigselförrättare, är närvarande. En vigsel måste innehålla parets ömsesidiga löften, tillkännagivandet, förbön och välsignelse.

Om så önskas kan bön över ingånget äktenskap ske i kyrkan vid ett senare tillfälle, när myndigheternas begränsningar upphävts. Då kan även släkt och vänner inbjudas till fest efteråt.

Vänta inte med begravningen

En begravning ska enligt rådande bestämmelser äga rum inom 30 dagar från att en människa avlider. Det är storleken på lokal som avgör hur många som kan delta. I Domkyrkan 75 personer, Aspö kyrka 50 personer och i S:t Petri kapell 35 personer. Ett begravningskaffe räknas som en privat tillställning. I Domherren-Kyrkans hus kan max 35 personer i dagsläget samlas.

Begravningen fyller i egenskap av att vara en rit dessutom ett avgörande behov för sorgeprocessen, det är därför viktigt att hålla fast vid att en sådan genomförs, på det sätt som är möjligt. Vi vädjar att begravningar ska genomföras, i stället för att skjutas upp, trots omständigheterna. Om många ceremonier skjuts upp blir det ont om begravningstider längre fram, och det kan bli problem med att förvara stoft.

För den som av olika skäl inte kan vara med fysiskt kan anhöriga välja att sända begravningen digitalt, till exempel genom FaceTime eller Skype. Både i Strängnäs domkyrka och i S:t Petri kapell finns stativ att montera mobilen på för utlåning vid begravningen.

Det finns också många andra sätt att visa sitt deltagande, du kan skicka en blomma, ett kort eller brev till närmast anhörig. Du kan skänka en gåva i den avlidnes namn till en god sak.

Du kan tala om för de anhöriga att du kommer vara närvarande i tanken samma tid som begravningen pågår och tända ett ljus hemma och till exempel läsa en bön eller en text eller lyssna på någon speciell musik.

Jenny Sjögreen

Jenny Sjögreen

Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö

Präst, Biträdande kyrkoherde.