Foto: Sara Innerfors

Gudstjänst

I Strängnäs domkyrka firas gudstjänst vanligen alla dagar i veckan. Under den pågående pandemin kan upp till 50 delta samtidigt i gudstjänsterna i Strängnäs domkyrka. Och i Aspö kyrka och Sankt Petri kapell kan gudstjänst firas med upp till 35 deltagare.

MÅNDAG

Morgonmässa kl 08:00
Middagsbön kl 12:00

TISDAG

Lunchmässa kl 12:00
Ekumenisk rosenkransbön kl 17:30 

ONSDAG

Middagsbön kl 12:00
Kvällsmässa kl 18:30

TORSDAG 

Middagsbön kl 12:00
Stillhetens mässa kl 20:00

FREDAG 

Middagsbön kl 12:00

LÖRDAG 

Dopgudstjänster, Vigselgudstjänster

SÖNDAG 

Högmässa eller Mässa för stora och små kl 11:00

Hitta information om kommande gudstjänster i kalendern här på webbplatsens startsida.  

Tredje söndagen efter trefaldighet

Tema

Förlorad och återfunnen

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Mika kapitel 7, vers 18-20

Vilken gud är som du, du som tar bort skuld och förlåter synd hos dem som är kvar av din egendom. Din vrede består inte för alltid, du vill helst visa nåd. Du förbarmar dig över oss på nytt och utplånar våra brott, du kastar alla våra synder i havets djup. Du skall visa Jakob trohet och Abraham nåd enligt den ed du i forna dagar gav våra fäder.

Epistel

Romarbrevet kapitel 5, vers 6-11

Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa, när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig — kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod skall vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Ty om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död, då skall vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv. Ja inte bara det, vi har vår stolthet i Gud tack vare vår herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har vunnit försoningen.

Evangelium

Lukasevangeliet kapitel 15, vers 1-7

Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariseerna och de skriftlärda förargade sig och sade: ”Den mannen umgås med syndare och äter med dem.” Då gav han dem denna liknelse: ”Om någon av er har hundra får och tappar bort ett av dem, lämnar han då inte de nittionio i öknen och går och letar efter det borttappade tills han hittar det? Och när han hittar det blir han glad och lägger det över axlarna. Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: Gläd er med mig, jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Jag säger er: på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över nittionio rättfärdiga som inte behöver omvända sig.

Psaltaren

Psaltaren psalm 119, vers 170-176

Låt min bön nå fram till dig, rädda mig, som du har lovat. Över mina läppar skall lovsång flöda, ty du lär mig dina stadgar. Min mun skall besjunga ditt ord, ty alla dina bud är rättfärdiga. Låt din hand bli mig till hjälp, ty jag har valt dina befallningar. Jag längtar efter din räddning, Herre, din lag är min lust. Låt mig leva för att prisa dig, låt dina lagar vara min hjälp. Jag har gått vilse som ett bortsprunget får. Sök rätt på din tjänare, ty jag har inte glömt dina bud.

Rosenkransbönen

Rosenkransens vänner är en ekumenisk bönekrets med medlemmar från Svenska kyrkan och Katolska kyrkan. Vi möts till rosenkransbön varje tisdag kl.17.30 vid Mariaaltaret i domkyrkan. Ingång genom den lilla porten från 17.15.

Information Stefan Dässman, domkyrkokaplan 0152-245 08 stefan.dassman@svenskakyrkan.se 

Sinnesromässan är en enkel och avskalad nattvardsgudstjänst med alkoholfritt vin inspirerad av Anonyma Alkoholisters tolvstegsprogram. Varje gudstjänst innehåller en kort meditation över ett bestämt tema. Musik har en given plats, liksom tystnaden och bönen, såväl den gemensamma som den enskilda.
Med utgångspunkt i Sinnesrobönen firar vi mässa en gång i månaden. Hitta datum här på webbplatsen.

Information: Ulf Klingowström, diakon, 
ulf.klingowstrom@svenskakyrkan.se, 0152-245 24

Sinnesromässa

Sinnesromässan är en enkel och avskalad nattvardsgudstjänst med alkoholfritt vin inspirerad av Anonyma Alkoholisters tolvstegsprogram. Varje gudstjänst innehåller en kort meditation över ett bestämt tema. Musik har en given plats, liksom tystnaden och bönen, såväl den gemensamma som den enskilda. Med utgångspunkt i Sinnesrobönen firar vi mässa en gång i månaden. Hitta datum här på webbplatsen. Information: Ulf Klingowström, diakon, ulf.klingowstrom@svenskakyrkan.se, 0152-245 24

Mässa med tecken firas en  gång i månaden i samverkan med FUB, Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna. Vi använder tecken som stöd och sjunger kända sånger och psalmer. Den som vill kan ta emot nattvarden och tända ett ljus för någon.

Hitta aktuella datum för Mässa med tecken i kalendariet här på webbplatsen. 

Information: Jenny Sjögreen, präst,
jenny.sjögreen@svenskakyrkan.se, 0152-245 38.

Mässa med tecken

Mässa med tecken firas en gång i månaden i samverkan med FUB, Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna. Vi använder tecken som stöd och sjunger kända sånger och psalmer. Den som vill kan ta emot nattvarden och tända ett ljus för någon. Hitta aktuella datum för Mässa med tecken i kalendariet här på webbplatsen. Information: Jenny Sjögreen, präst, jenny.sjögreen@svenskakyrkan.se, 0152-245 38.