Diakonigruppen

Diakonigruppen utför, bland mycket annat, väntjänstuppgifter, är gudstjänstvärdar eller har högläsning på äldreboenden och deltar på olika sätt i församlingens aktiviteter.

Diakonigruppen är gudstjänstvärdar på äldreboendena och utför väntjänstuppgifter. Gruppen samlas ibland för handledning, planering och information.


Nya och gamla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!