Foto: Magnus Aronson

Café Paradiset

En mötesplats för HBTQI-personer, vänner och familj i alla åldrar. Vårens första träff torsdag 12 januari. Fortsätter 9 februari, 9 mars, 6 april med skärtorsdagsmässa 19.00, 4 maj och 1 juni

Här kan vi prata om tro och liv, allt som känns viktigt i livet för dig. Hit får du komma precis som du är. Det kommer att finnas fika och lättare mat.

Domherren Kyrkans Hus, fyra torsdagar våren 2023 varje gång 17.30-20.00