Strängnäs stift

Prata med oss

Kontakt

Strängnäs stift Besöksadress: Gyllenhjelmsgatan 1-2, 64530 Strängnäs Postadress: Box 84, 64522 Strängnäs Telefon: +46(152)23400 E-post till Strängnäs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Kulturminneslagen


Enligt kulturminneslagen (KML) ska en kyrkobyggnad vara invigd för Svenska kyrkans gudstjänst och ägd eller förvaltad av Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska enheter den 1 januari 2000. Bestämmelsen får anses gälla byggnader där det finns ett kyrkorum invigt (enligt ovan). Även invigda kapell är därför i kyrkoordningens och lagens mening kyrkobyggnader.

Utifrån kulturminneslagen gäller en allmän hänsynsregel: kyrkobyggnader samt kyrkotomter ska vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskas och deras utseende och karaktär inte förvanskas (KML, 4 kap. 2§).

Vilka byggnader är skyddade?

Kyrkobyggnader är skyddade om de uppförts före 1940 (KML, 4 kap. 3§) eller om Riksantikvarieämbetet beslutat att de ska vara skyddade (KML, 4 kap. 4§). Skyddet innebär att tillstånd till ändringar ska sökas hos Länsstyrelsen. Begravningskapell, som inte är invigda enligt Svenska kyrkans ordning, är liksom andra byggnader som tillhör en begravningsplats skyddade som del av begravningsplatsen (KML, 4 kap. 13§), om begravningsplatsen är tillkommen före 1940.