Strängnäs stift

Prata med oss

Kontakt

Strängnäs stift Besöksadress: Gyllenhjelmsgatan 1-2, 64530 Strängnäs Postadress: Box 84, 64522 Strängnäs Telefon: +46(152)23400 E-post till Strängnäs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Egendomsnämnden

Egendomsnämnden som har totalansvaret för stiftets jord, skog och fonder och har hand om frågor kring arrenden, köp och försäljningar av jordbruks- och skogsfastigheter.


Stora värden i mark och fastigheter

Svenska kyrkan äger och förvaltar mycket mark och fastigheter. Så har det varit sedan de allra första församlingarna bildades i Sverige.  En församling fick nämligen bildas först när man kunde avlöna en präst.  Avkastning från skogs- och jordbruksfastigheter blev en del av prästens lön och därför kallas denna egendom fortfarande för prästlönetillgångar. Hit hör även hus på dessa marker och det kapital som skapats.

Sedan 1995 är det stiften som på uppdrag av Svenska kyrkan förvaltar prästlönetillgångarna, tidigare skötte församlingarna det själva. I Strängnäs stift är det egendomsnämnden som har totalansvaret för stiftets jord, skog och fond och har hand om frågor kring skötsel, köp och försäljningar av jordbruks- och skogsfastigheter. Det är stiftsfullmäktige som väljer 7 ledamöter till nämnden.

Förvaltningen är uppdelad på tre enheter:

  • Jord (köp, försäljningar, arrenden, hyror och övriga upplåtelser)
  • Skog (övergripande ansvaret för skogsinnehavet)
  • Fondförvaltning (aktier och övriga värdepapper)

Avkastningen från jord, skog och fonder delas  ut till församlingar och samfälligheter i stiftet proportionerligt efter vad enheten bidrog med 1995 när stiften tog över förvaltningen.

Egendomsnämndens ledamöter 2014-2017:

Ordinarie

Gerd Gullberg-Johnson (c), ordförande
Gunilla Nordén (s), vice ordförande
Håkan Trygg (s)
Kerstin M Carlsson (s)
Erik Nilsson (posk)
Göran Pettersson (kd)
Curt Jacobsson (borga)

Ersättare

Margareta Johansson (s)
Arne Närström (s)
Börje Gustafsson (c) 
Heléne Lunström (mp)
Carl Seved Tigerhielm (öka)
Marina Östmark (borga)
Ingegerd Flock Andersson (borga)