Meny

Viktigt namnbyte

Svenska kyrkans internationella arbete byter namn till Act Svenska kyrkan i maj 2019.

-Vi på Svenska kyrkans internationella arbete kraftsamlar för fullt inför att bli Act Svenska kyrkan. Det nya namnet ska göra det lättare för människor att förstå vilka vi är, vad vi gör och vad vi står för. Men namnet är bara ett första steg, säger Erik Lysén, internationell chef. 
Han konstaterar att Act Svenska kyrkan behöver arbeta intensivt för att det viktiga arbete som görs ska bli mer känt under de kommande åren.
-Det behövs för att öka engagemanget och insamlingen, så att vi kan fortsätta försvara människors värdighet och rättigheter runt om i världen.

ökad kännedom

Den nuvarande avsändaren - kombinationen Svenska kyrkan, internationellt arbete och ACT-alliansen - anses av många vara för krånglig.
-Många upplever vårt arbete som meningsfullot, men kommer inte ihåg vilka vi är. Kännedomen om det viktiga arbete vi gör är för lågt, vilket är ett stort problem. Vi behöver växa, för att öka insamlingsresultaten och engagemanget.
Det är, enligt Erik, avgörande för att Act Svenska kyrkan ska kunna fortsätta stötta sina internationella partner och försvara människors rättigheter och värdighet runt om i världen. 
-Vi vill vara den internationella organisation som är förstavalet inom kyrkan och öka kännddomen om vårt arbet brett ute i landet.

 

Namnet Act Svenska kyrkan är mångfasetterat. Act betyder agera. Kopplingen finns också till ACT-alliansen som står för Action by Churches Together. Namnet signalerar handlingskraft och att det är en organisation som arbetar med bistånd, som agerar och är en tydlig del av Svenska kyrkan.