Foto: PO Sjödin

Välkommen till drop-in-dop!

Kom och döp dig eller ditt barn lördag 10 oktober i Skelleftehamn eller lördag 24 oktober i Ursviken.

S:t Örjans församling gör en satsning på att nå fler för dopet.
-Vi bjuder in till drop-in-dop i oktober, berättar tf kyrkoherde Johan Holmgren.
Dopet är medlemsgrundande i Svenska kyrkan sedan 1996.
-Vi har insett att vi behöver jobba mer aktivt för att möjliggöra dopet för de som av olika skäl inte har blivit döpta.
Församlingen bjuder därför in till drop-in-dop mellan klockan 11.00 och 15.00 lördag den 10 oktober i Skelleftehamn och lördag den 24 oktober i Ursviken.
-Kanske blev det aldrig tid för dop eller att det blev för stort och omstädligt. Då vill vi göra vägen så enkel som möjlig för en ny chans.

fika och tårta

Det här är första gången som församlingen provar det här koceptet. 
-Många församlingar, främst kanske i städerna, har provat på detta tidigare, men vi tror att det kan finnas rum för det här även här hos oss.
Skälet är främst att det praktiska inte ska vara ett hinder för dop.
-Man behöver inte boka tid och vi ordnar allt. Till och med fika och tårta kommer att finnas på plats. 
Det här är naturligtvis ett gyllene tillfälle att komma till kyrkan och döpa sitt barn.
-Men det behöver ju inte bara vara barn. Svenska kyrkan döper ju ganska många ungdomar och vuxna också.
Småbarnföräldrar får låna dopdräkt om så önskas och vuxna får låna en vit kåpa till dopet. 
-Allt är kostnadsfritt!

kort samtal

Församlingen står för musik och allting annat som kan tänkas behövas. 
-Det går bra att ha med släkt och vänner, men det går lika bra att komma ensam.
Om den som ska döpas är under 18 år så behövs däremot ett medgivande från båda vårdnadshavarna.
-Vi inleder med ett kort samtal och därefter blir det en dopgudstjänst.
Johan Holmgren understryker till sist att drop-in-dop inte är att banalisera dopet på något sätt.
-Det är snarare för att fler ska få ta emot det. Det praktiska omkring, i synnerhet i dessa Corona-tider, får inte vara ett hinder, säger Johan Holmgren.