Foto: Anders Lundmark

Socialt center i Rumänien

Skelleftebor vill starta ett socialt center i Netus, Rumänien. Se bilderna från resan.

Många av romerna i Skellefteå lever i misär i sin hemby Netus i Rumänien och nu finns planer i Skellefteå på att starta ett socialt center på plats.
-Vi måste först skaffa sponsorer till projektet, berättar Anders Lundmark, församlingsvärd i S:t Örjans församling.

Han och fem andra Skelleftebor åkte ned till Rumänien i slutet av oktober 2016 för att bland annat hälsa på "Skellefteromerna".
-Några i sällskapet var ned våren 2015 och de kände att vi kanske kan göra någonting på plats för att hjälpa till.

Resesällskapet har insett att det inte blir några framsteg av att romerna är i Skellefteå och tigger.
-Det som behövs är en förändring på hemmaplan, säger Anders.

Två familjebyar

Peppe Eriksson, Roland Pettersson, Roland Åkerström, Elisabeth Hultgren, Rebecca Pettersson och Anders Lundmark flög till Budapest.
-Vi körde först bil till Oradea, som är en stad som ligger nära den ungerska gränsen, och tittade på ett ekumeniskt arbete som kallas Caminul Felix, säger Anders.
Caminul Felix, som grundades 1990 av Linda och Lars Hörnberg, består av två familjebyar med 16 familjer som vårdar över 200 barn.
Familjebegreppet är, enligt organisationen, nyckeln till att läka ett barn som har försummats och övergivits.

Stabila familjer

-När kommunismen föll kom det fram till omvärlden hur fruktansvärt barnhemsbarnen hade det i Rumänien, berättar Anders.
Grundarna av organisationen valde att satsa på stabila familjer som öppnade sina hem för de övergivna barnen.
Ett tiotal stora villor byggdes med sponsorhjälp från flera svenska företag och volontärer från hela världen.
-Familjerna som flyttade in fick avge ett löfte om att ta hand om mellan 10 och 20 barn så länge det behövs.

Jättestort jordbruk

Anders berättar att organisationen, som anställer främst kvinnor som hjälper till med matlagning och städning i familjehemmen, har byggt upp en andra by också.
-Den har dessutom byggt ett jättestort jordbruk med minst 200 mjölkkor och stora grönsaksodlingar för att producera mat och skapa jobb.
En bilverkstad, ett snickeri och en skyddad verkstad för kreativa kvinnor har också sett dagens ljus i familjebyarna.
-Den har dessutom byggt ett antal hus på sidan om byarna för de barn som har blivit vuxna och bildat egna familjer.

Socialt stöd

Myndigheterna i Oradea och på andra håll i Rumänien har, enligt honom, tagit intryck av det framgångsrika konceptet med familjehem och börjat jobba på samma sätt.
-Konceptet har spridit sig till andra länder också. Det är helt fantastiskt.
Resesällskapet åkte sen vidare till den lilla staden Sighisoara, som ligger 25-30 mil väster om Oradea, för att besöka projektet Metro Ministries Rumänien.
Det är en kristen och ideell organisation som arbetar med utbildning och socialt stöd bland romska barn och familjer för att hjälpa dem att integreras i det rumänska samhället.

Riktig eldsjäl

Metro Ministries Rumänien grundades 1990 av en rumänsk kvinna som ville göra en insats för barnhemsbarnen. Hon heter Ligia Pintican Englöf och bor numera utanför Jönköping.
-Hon är en riktig eldsjäl, en otroligt positiv människa och en perfekt tolk, berättar Anders.
Organisationen driver ett center på gränsen till en romsk del av staden och når cirka 250 barn och ungdomar.
-Barnen får komma dit efter skolan och får hjälp med läxorna och mat imagen. Centret har också förskoleverksamhet. Tre byar i närområdet får dessutom regelbundet besök av personalen.

Lever i misär

Ligia Pintican Englöf följde därefter med resesällskapet till "Skellefteromernas" hemby Netus.
-Vi gick runt till de som var hemma. Några har det lite bättre än de andra, men de flesta för ju en kamp för tillvaron och många lever i misär. Två av familjerna har det otroligt dåligt, berättar Anders.
Peppe Eriksson, föreståndare för LP-kontakten i Skellefteå, har länge burit på en vision om att starta ett socialt center i byn för att hjälpa barnfamiljerna på olika sätt.
-Ett ställe där byborna kan tvätta sina kläder, duscha, laga mat och barnen kan få hjälp med läxorna.

Jakt på sponsorer

Planerna är i sin linda ännu och en förutsättning för att tankarna ska bli verklighet är att visionärerna får tag på sponsorer.
-Vi undersöker möjligheterna att nyttja skolans lokaler i byn till projektet och vi fick ett väldigt positivt bemötande av rektorn.
Mötet med den lilla pingstförsamlingen i Netus gav däremot inte önskvärt resultat.
-Församlingen har ingen barnverksamhet. Verksamheten riktar sig främst till de lite äldre människorna, avslutar Anders.

                                                                              P-O. Sjödin, Skellefteå pastorat