Salig är törsten

30 september till och med 2 oktober 2022. Välkomna att anmäla er!

Äntligen blir den av! 
Tidsskriften Pilgrim inbjuder tillsammans med S:t Örjans församling, Brukskyrkan och EFS in till konferens i Skelleftehamn och Ursviken. Medarrangör är också Sensus.

Medverkar vid konferensen gör:
* Liselotte J Andersson - Evangelist i Equmeniakyrkan och krönikör i tidningen Dagen och engagerad i retreatarbete och själavård.
Esbjörn Hagberg - Arbetade som präst och lärare i själavård vid Johannelunds teologiska högskola innan han valdes till biskop i Karlstad stift fram till sin pension.
Emma Audas - Präst och forskare från Åbo, numera pilgrimspräst i Vadstena.
Joel Halldorf - Författare och professor i kyrkohistoria vid Enskilda Högskolan Stockholm.
Jonas Eveborn - Ledare för den ekumeniska kommuniteten Bjärka Säby
Dessutom får vi lyssna till sång av Liza L Lundkvist och André Jakobsson.

ANMÄLAN

Anmälan gör via e-post eller telefon till S:t Örjans församling i Skelleftehamn. Seminarieval görs i samband med anmälan.
Sista anmälningsdag är 15 september.
storjan.forsamling@svenskakyrkan.se
0910 - 70 81 00

KOSTNAD

Kostnaden för att delta i mötet är 400 kronor. I avgiften ingår förutom deltagande i seminarierna samtliga måltider. (Fredagens kvällsmat samt lördagens lunch och kvällsmat.)
Avgiften betalas i samband med att bekräftelse på anmälan mottagits.

PROGRAM FÖR HELGEN

FREDAG

16.00   ATT TILLHÖRA VÄGEN. Inledningsföredrag i S:t Örjans kyrka av Liselotte J Andersson.
17.00   KVÄLLSMAT
18.00   VESPER i S:t Örjans kyrka.
19.00   SEMINARIUM I
     DEN NÄRVARANDE FRÅNVARON
     Om att söka Gud i den fördolde.
     Esbjörn Hagberg i S:t Örjans kyrka.
     DEN LITURGISKA LINSEN
     När hela livet är en gudstjänst.
     Jonas Eveborn i Ursvikens kyrka.
     SALIG TÖRST OCH OHELIG HUNGER
     Om maten och fastan i en ätstörd tid.
     Emma Audas i Brukskyrkan.
20.00   KVÄLLSFIKA i S:t Örjansgården.
20.45   COMPLETORIUM i S:t Örjans kyrka.
21.00   LÅT OSS TALA OM LIVET DU AVTÄCKER
     Konsert med Liza L Lundkvist och André Jakobsson i S:t Örjans kyrka.

LÖRDAG

08.30   LAUDES i S:t Örjans kyrka.
09.00   MOGONBIBELSTUDIUM med Liselott J Andersson i S:t Örjans kyrka.
10.00   FIKA i S:t Örjansgården.
11.00   SEMINARIUM II
     FRÅN MORALISK ORDNING TILL MYSTERIUM
     Om äktenskapet och församlingen.
     Emma Audas i S:t Örjans kyrka.
     LEVA I FÖRSONING
     Om försoningens mysterium och vårt gemensamma uppdrag 
     i en provisorisk värld.
     Esbjörn Hagberg i Ursvikens kyrka.
     FRÅN JAKT TILL ÄVENTYR
     Andlig längtan i världens mes sekulariserade land.
     Joel Halldorf i Brukskyrkan.
12.15  MIDDAGSBÖN i S:t Örjans kyrka.
12.30  LUNCH
14.00  SEMINARIUM III
     DOPETS VATTEN I EN FLYTANDE SAMTID
     Om att vara kyrka i dag. 
     Joel Halldorf i S:t Örjans kyrka.
     DET INGEN ANNAN VET
     Om hemligheterna i livet, att berätta - och inte berätta.
     Liselotte J Andersson i Ursvikens kyrka.
     ÖKNENS LANDSKAP OCH VÄGLEDNING
     Jonas Eveborn i Brukskyrkan.
16.00  MÖTAS SOM TÖRSTANDE
     Att i själavården söka Kristus som den som befriar.
     Ett samtal mellan Liselott J Andersson, Esbjörn Hagberg
     och Jonas Eveborn.
     S:t Örjans kyrka
17.00  KVÄLLSMAT
19.00  LOVSÅNGS- OCH FÖRBÖNSGUDSTJÄNST i S:t Örjans kyrka.
     Liza L Lundkvist, André Jakobsson, Liselotte J Andersson
     och Jonas Eveborn.
21.00  KVÄLLSTIDNINGSTEOLOGI
     Cafésamtal med Emma Audas och Joel Halldorf.
     S:t Örjansgården

SÖNDAG

08.30  MORGONBIBELSTUDIUM i Ursvikens kyrka med Jonas Eveborn.
10.00  SÄNDNINGSMÄSSA i S:t Örjans kyrka.
     Celebrant: Esbjörn Hagberg
     Predikant: Emma Audas

BOKBORD

Ett bokbord finns uppdukat under helgen i S:t Örjansgården. Betalning kan ske kontant, med Swish eller mot faktura.

CAFÉ

I mötescaféet i S:t Örjansgården kan fika köpas mellan de olika samlingarna.

LOGI

Varje deltagare ansvarar för sitt eget logi. För tillresande deltagare rekommenderar vi boende på Stiftsgården i Skellefteå.