Salig är törsten

Den 1 - 3 oktober bjuder Tidskriften Pilgrim in till möten tillsammans med Brukskyrkan, EFS och S:t Örjans församling.

Medverkar i år gör Liselotte J. Andersson, Esbjörn Hagberg, Emma Udas, Joel Halldorf, Peter Halldorf, Liza L. Lundkvist och André Jakobsson.
Programmet ser ut som följer:

fredag 1 oktober

16.00 Fri att älska
Inledningsföredrag i S:t Örjans kyrka med Peter Halldorf.
17.00 Kvällsmat
18.00 Vesper i S:t Örjans kyrka.
19.00 Seminarium I
S:t Örjans kyrka med Esbjörn Hagberg:
Den närvarande frånvaron - Om att söka Gud i den fördolde.
Ursvikens kyrka med Liselotte J. Andersson.
Trons gåva och mysterium - Finns det en nyckel för alla?
Brukskyrkan med Emma Audas:
Salig törst och ohelig hunger - Om maten och fastan i en ätstörd tid.
20.00 Kvällsfika i S:t Örjansgården
20.45 Completorium i S:t Örjans kyrka
21.00 Låt oss tala om livet du avtäcker
Konsert med Liza L. Lundkvist och André Jakobsson i S:t Örjans kyrka.

Lördag 2 oktober

08.30 Laudes i S:t Örjans kyrka.
09.00 Morgonbibelstudium i S:t Örjans kyrka med Liselotte J. Andersson.
10.00 Fika i S:t Örjansgården
11.00 Seminarium II
S:t Örjans kyrka med Emma Audas:
Från moralisk ordning till mysterium - Om äktenskapet och församlingen.
Ursvikens kyrka med Esbjörn Hagberg:
Leva i försoning - Om försoningens mysterium och vårt gemensamma uppdrag i en provisorisk värld.
Brukskyrkan med Joel Halldorf:
Från jakt till äventyr - Andlig längtan i världens mest sekulariserade land.
12.15 Middagsbön i S:t Örjans kyrka
12.30 Lunch
14.00 Seminarium III
S:t Örjans kyrka med Joel Halldorf:
Dopets vatten i en flytande samtid - Om att vara kyrka idag.
Ursvikens kyrka med Liselotte J. Andersson:
Det ingen annan vet - Om hemligheterna i livet, att berätta - och inte berätta.
Brukskyrkan med Peter Halldorf:
”Jag öppnar mig som törstig jord” - Om Psaltarens spiritualitet.
16.00 Mötas som törstande
Att i själavården söka Kristus som den som befriar.
Ett samtal i S:t Örjans kyrka mellan Liselotte J. Andersson och Esbjörn Hagberg.
17.00 Kvällsmat
19.00 Lovsångs- och förbönsgudstjänst i S:t Örjans kyrka.
Liza L. Lundkvist, André Jakobsson och Liselotte J. Andersson
21.00 Kvällstidningsteologi i S:t Örjansgården
Cafésamtal med Joel & Peter Halldorf

Söndag 3 oktober

08.30 Morgonbibelstudium i Ursvikens kyrka med Emma Audas.
10.00 Sändningsmässa i S:t Örjans kyrka
Esbjörn Hagberg och Liselotte J. Andersson

 

Anmälan

Anmälan görs via e-post eller telefon till S:t Örjans församling i Skelleftehamn. Seminarieval görs i samband med anmälan.
E-post: storjan.forsamling@svenskakyrkan.se
Telefon: 0910 - 70 81 00
Sista anmälningsdag är 15 september.

Kostnad

KOstnaden för att delta i mötet är 400:-. I avgiften ingår förutom deltagande i seminarierna samtliga måltider. (Fredagens kvällsmat samt lördagens lunch och kvällsmat.)
Avgiften betalas i samband med att bekräftelse på anmälan mottagits.

Bokbord

Ett bokbord finns uppdukat under helgen i S:t Örjansgården. Betalning kan ske kontant, med Swish eller mot faktura.

Café

I mötescaféet i S:t Örjansgården kan fika köpas mellan de olika samlingarna.

Logi

Varje deltagare ansvarar för sitt eget logi. För tillresande deltagare rekommenderar vi boende på Stiftsgården i Skellefteå.

Helgen sker i samarbete med studieförbundet Sensus.