Salig är törsten

Tyvärr är vår helg tillsammans med Pilgrim och "Salig är törsten" framflyttad till 2022.

Vi hade sett fram mot helgen 1-3 oktober tillsammans med Pilgrims medarbetare. Att få mötas vid källorna. Men efter osäkerhet kring restriktioner, svårighet att möta upp med stora lokaler samt FHM:s avrådan till större sammankomster där vi reser över landet, så kände vi oss tyvärr nödgade att ställa in den planerade helgen denna höst. Det är för många osäkerhetsmoment för att kunna genomföra den på ett tillfredsställande sätt. Vi sörjer så över att behöva meddela er detta.

Men det är desto roligare att få berätta att Pilgrim avsatt helgen 30 september - 2 oktober 2022 för ett nytt ”Salig är törsten” hos oss. Markera gärna denna helg redan nu i din almanacka och boka hotell i god tid. Någon gång kommer vi att kunna mötas fritt igen. Vi beder, hoppas och tror att vi är där nästa höst. Törsten har möjligen blivit änu större, men källorna är desamma!

Rik välsignelse över Din höst!
Med bön om att Du ska få vila i Jesu löfte: Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade. (Matt. 5:6)