Predikan

Kunde du inte komma till gudstjänsten? Här kan du lyssna till en inspelning av en av söndagens gudstjänster. De flesta av inspelningarna är gjorda i Ursvikens kyrka.