Mats Lindberg avslutar sin tjänst som kyrkoherde.

Jag skriver nu och berättar att jag kommer att sluta min tjänst i S:t Örjans församling den sista april.

Det känns väldigt vemodigt efter många år i församlingen. Jag har haft tjänsten som kyrkoherde från 2008 och jag har haft många meningsfulla och positiva år i en tjänst som sträckt sig längre än jag tidigare varit på någon tjänst. Jag hade dessutom haft min tjänst i EFS mellan 1991 - 1999 i Ursviken EFS så sammanlagt är det över 21 år jag haft min tjänst här.

Jag har känt en stor glädje i att arbeta med den väldigt fina och kvalificerade arbetsgruppen och bland många engagerade ideella. Det har varit en fin arbetsgemenskap med både anställda och ideella. Det är en förmån att få vara med om att leda och känna den glädje det är när en församlingsgemenskap får människor att växa och känna glädje, tro och livslust. Och att också möta människor i livets olika förhållanden som ju också är både sorg och kamp.

I maj slutar jag min tjänst så jag har mina sista gudstjänster som kyrkoherde den 26 april men har kommit överens om att ha en avslutningsgudstjänst i början av hösten då förhoppningsvis inte coronaviruset har samma inflytande på allt vi gör.

Vi kommer dock att bo kvar i Ursviken i Norra Sillskatan så vi finns kvar i området och kommer att fortsätta att på olika sätt vara engagerade i församlingen och i EFS.

Mats Lindberg, kyrkoherde