Foto: Annacarin Dahlberg

Målarretreat

St Örjansgården 21 November 2020

Längtar du efter en stund av lugn och ro?

Vi samlas kl 12-17 och målar i tystnad utan krav, med  bibeltextrer som inspirationskälla.

Kostnad 100:- inkl materiel och fika

Max 10 personer

Anmälan senast måndag 16 nov

Och om du har någon allergi berättar du det.

Anmälan görs till Ellenor Eklund

Tel 0910-708123

Mail: ellenor.eklund@svenskakyrkan.se