Foto: Madelen Zander

Kära församlingsbo!

Ibland rinner vattnet ovanligt snabbt i älven. Direktiven som kom den 10 november är historia från och med 23 november.

Från och med nästa vecka får endast åtta personer mötas i allmänna sammankomster. Då mötet ansikte mot ansikte är något av kyrkans DNA, så komplicerar det så klart för oss. Men vi gör vad vi kan för att ställa om och ge vårt bidrag till en minskad smittspridning.

det finns ändå en hel del som vi kan göra!

  • Kyrkorna kommer att vara öppna dagtid, för enskild andakt och bön.
  • Vi kommer att ta uppehåll med fysiska mötesplatser för alla grupper fr.o.m. den 23 november. Men vi vill försåka upprätthålla de kontakter vi har på olika sätt genom telefon, mejl, brev och SMS.
  • Vi kommer att utöka vår närvaro på sociala medier som Facebook och här på hemsidan - följ oss gärna där!
  • Vi kommer att lägga ut korta gudstjänster på hemsidan för varje söndag. De finns tillgängliga från och med aktuell söndag.

Första advent den 29 november

Jesus mötte inte bara de stora skarorna, utan var också mån om den lilla gruppen. Det vill vi också göra. Vi kommer därför att erbjuda en kort adventsandakt i både S:t Örjans och Ursvikens kyrka för sällskap om max fem personer. I kyrkorummen finns goda möjligheter att hålla avstånd. Vi gör också rummet så tryggt det bara går, så att man inte behöver röra något som någon annan tagit i. Ta en söndagspromenad till kyrkan! Så här gör du för att anmäla ditt hushåll/sällskap. 

andra advent den 6 december

Denna söndag kommer vi att spela på den aktuella siffran Åtta, och inbjuder därför till en bönedag i kyrkorna ”Åtta till åtta”, det vill säga kl. 08.00 till och med 20.00. Man får i förväg ”boka sin tid” för sig eller sitt sällskap (ensam eller tillsammans med någon man är trygg med, dock inte fler än fyra). En dag i bön för vårt samhälle, vår församling och vår värld. Vi återkommer med mer info. 

Det som håänder senare får vi återkomma till. Hör av dig om du undrar över något!

Till sist ett ord från profeten Jeremia, in i vår tid:

Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka.
Jag skall ge er en framtid och ett hopp.
När ni åkallar mig och ber till mig skall jag lyssna på er.
När ni söker mig skall ni finna mig.
Ja, om ni helhjärtat söker efter mig
skall jag låta er finna mig, säger Herren.
Jag skall vända er öde...
     Jeremia 29