Hoppets högtid

Vår påsk är rörlig i almanackan och infaller den första söndagen efter den första fullmånen efter vårdagjämningen.

Det vill säga någon gång mellan den 22 mars och den 25 april. Påskdagen ligger alltid på en söndag eftersom det är den dag som Jesus uppstod. Den kristna kyrkan växte ju fram i en judisk kontext - I Jerusalem med omnejd där ju alla Jesus lärjungar var judar - och alla i den första kristna kyrkan var judar. Den kristna kyrkan började ganska snart att fira sin gudstjänst på söndagen för att fira den dag Jesus uppstod från det döda.

Absoluta höjdpunkten
Påsken är den absoluta höjdpunkten i kyrkan. Då sker det som är det helt avgörande för den kristna tron. Då dog och uppstod Jesus. Och varför är det så viktigt?
Om Jesus inte har uppstått så är han ju inte Gud (Guds son). Då hade vi ju inte haft någon att tro på. Det är på ett sätt lika avgörande att Jesus dog. Men utan hans död hade vi inte kunnat komma till Gud. Genom sin död tog han på sig det som dkiljde oss från Gud, nämligen synden. 
Vi får löftet om evigt liv genom tron på Jesus Kristus. Och genom sin uppståndelse vann han huvudslaget mot odskan. Vi ser ju fortfarande väldigt mycket ondska i vår värld, men vår tro är det som bibeln säger oss: Ondskan är besegrad!
Därför är påsken också+ hoppets högtid framför alla andra högtider. När vi i våra kyrkorkpå påsknatten tre gånger Kristus är uppstånden, så är det för att vi tror att det är en verklighet, att han verkligen är uppstånden och att det liksom blåser en mening in i allt liv.