Gud, vi ber för fred

Livets Gud

Se vår oro. Vi ber för människorna i Ukraina. För alla som har makt att stoppa krig och förstörelse. För det Europa som är vårt hem. Du som alltid varit tillflykt i oro, nöd och krig, förbarma dig över din värld - också denna dag.

Antje Jackelén
Ärkebiskop

Här kan du be en bön eller tända ett ljus för fred.