Fördjupningsdagar i Norr

Andlig fördjupning över temat Saliga de...tillsammans med Peter Halldorf. Lördag 18 november i S:t Örjansgården & S:t Örjans kyrka.

Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket

Författaren och redaktören för tidsskriften Pilgrim - Peter Halldorf föreläser i S:t Örjansgården, Skelleftehamn.

Program för dagen

Lördag
10.30  Drop-in kaffe i S:t Örjansgården
11.00  Föredrag
12.00  Middagsbön - lättare lunch
13.45  Föredrag
14.45  Fika
15.45  Föredrag
16.45  Lätt middag
18.00  Vesper med personlig förbön i S:t Örjans kyrka

Anmälan och konstnad

Din anmälan och betalning (100:-) görs i samband med din ankomst till S:t Örjansgården.

Lunch & middag / fika

Du kan boka en lättare lunch och middag i mötescafét Knuten i S:t Örjansgården innan det första seminariet. Allt till självkostnadspris.
I Knuten kan fika köpas mellan de olika samlingarna.

Arrangör

Dagen är ett samarrangemang mellan S:t Örjans församling, Brukskyrkan, EFS Ursviken, Ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby och studieförbundet Bilda.

Framtida arrangemang

Lördag 16 mars 2024
Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade.
Liselott J Andersson, författare, retreatledare, själavårdare och riksevangelist i Equmeniakyrkan.

Lördag 23 november 2024
Saliga de barmhärtiga, de skall möta barmhärtighet.
Esbjörn Hagberg, biskop emeritus, författare, retreatledare och själavårdare.

Mars 2025
Saliga de renhjärtade, de skall se Gud
(Talare ej klar, ännu.)