Foto: PO Sjödin

Enkel mässa med tysthet

-Mässa i Taizéton är en mässa som präglas av stor enkelhet och stillhet, berättar komminister Maria Ekstedt i S:t Örjans församling.

Maria Ekstedt, som har arbetat i församlingen i sjun år, berättar att grundrytmen för mässa i Taizéton är en gång i månaden, söndag kväll kl. 18.00 i S:t Örjans kyrka.
-Jag tror att vi har fagt den här gudstjänstformen i ungefär tre års tid. 
Kommuniteten (en form av gemenskap) i Taizé, som mässan hämtar inspirationen ifrån, är välkänd i Svenska kyrkan sedan flera årtionden tillbaka. 
-Jag minns i alla fall, när jag bodde i Örnsköldsvik i mitten på 80-talet, ett antal ungdomar komma hem från Taizé och vara alldeles uppfyllda.

mötesplats

Grupper av konfirerade ungdomar från alla stift i Sverige gör fortfarande resor till den franska byn. 
-Taizé är en mötesplats för ungdomar från olika länder. 
Även ungdomar från S:t Örjans församling har besökt kommuniteten under årens lopp och det går fortfarande resor till Taizé från församlingar i Luleå stift.

guds kärlek

Församlingen vill nämligen att ungdomarna ska käna till arbetet som är knutet till Taizé. 
-Det finns så mycket av evangeliets hjärta i Taizé. Det handlar om att ta emot Guds kärlek och ge den vidare i strävan efter fred och försoning och i värnande om skapelse och miljö med teologisk grund. 
Mässa i Taizéton präglas av stor enkelhet och andan i kommuniteten.
-Vi sjunger sånger som kallas Taizésånger. Det är väldigt enkla och vackra sånger som är präglade av stillhet och bön.

Lång tystnad

Under ässan sjungs sångerna flera gånger. 
-Det blir liksom en bönerytm när man sjunger dom så.
Det är också mycket tystnad under mässan.
-Det är ett pass med tystnad efter en textläsning och det kan vara upp till fem minuter. Nu är vi lite ovana med tystnad, så prästen får känna in var tidsgränsen går.

kort reflektion

Maria berättar att tystnaden är viktig för gudstjänsten. 
-Så att deltagarna på något sätt får vara i bön och tillbedjan.
I en vanlig Taizémässa är det ingen predikan, men mässan i S:t Örjans församling kallas för mässa i Taizéton och därmed finns det möjlighet till variation.
-Man kan till exempel ha en kortare reflektion över det bibelord som dagligen går ut från Taizé över hela världen.

olika språk

Ungdomarna, som går ledarutbildningen i församlingen, var på plats under mässan i september. 
-Jag tycker att det är viktigt att de får uppleva den här gudstjänstformen också, säger Maria. 
En liten detalj imässan är att församlingen har ett sändningsord på olika språk.
-Vi är i en process där vi vill ge mera utryme för människor med olika språk och bakgrund.

vackert språk

Detn tjänstgörande prästen brukar därför fråga deltagarna om de vill läsa sändningsordet på sitt eget språk.
-Allt för att skapa delaktighet.
Själv brukar Miaria läsa sändningsordet på swahili.
-Jag har ju bott i Tanzania och jag tycker att det är ett så vackert språk, berättar hon.

 

P-O Sjödin, Skellefteå pastorat