Foto: P-O Sjödin

Bilan står upp för det goda

Bilan Osman från den antirasistiska stiftelsen Expo föreläste om det rasideologiska landskapet på Folkets Hus i Skelleftehamn.

-Nordiska Motståndsrörelsen, som har en del aktiviteter i området kring Skellefteå, beskrivs av Säpo som Sveriges våldsammaste nazistorganisation, berättade Bilan Osman.
Kyrkoherde Mats Lindberg inledde kvällen med att förklara varför församlingen hade tagit initiativ till arrangemanget.
-Som församling vill vi uppmuntra och stå med alla de som vill kämpa för det goda i vårt samhälle. Vår stora förebild Jesus är en som med kärlekens kraft till det yttersta kämpade mot ondskan och hatet.

Motarbeta hatet

Han poängterade också vikten av att att ibland, tillsammans med andra, uppmärksamma och belysa de krafter i samhället som vill bryta ner och skapa motsättningar och hat. 
-Den här kvällen kan förhoppningsvis hjälpa oss vidare för att uppmuntra de goda krafterna och motarbeta hatet och allt det destuktiva.
Bilan Osman, utbildare och föreläsare på Expo, var huvudtalare under kvällen som var för speciellt inbjudna organisationer, nätverk, civilsamhälle och myndigheter.
-Jag är utbildad journalist och jobbar väldigt mycket med att åka runt till mestadels skolor och fackförbund i landet, säger Bilan.
Den antirasistiska stiftelsen Expo grundades för drygt 20 år sedan i form av en tidsskrift/tidning.
-Genom journalistik som ett verktyg granskades det som då kallades för vit makt-miljö och idag kallas för den rasideologiska miljön, berättar Bilan.
Med åren har Expo, precis som samhället, förändrats och idag har stiftelsen flera olika verktyg i kampen mot rasism. 
-Vi jobbar mycket med utbildning och research samt kartlägger aktiviteter från den här miljön som vi publicerar i våra årsrapporter.

Brett landskap

Hennes föreläsning tog avstamp i de olika ideologierna.
-Jag tror att det är viktigt att förstå vilka idéer som finns i det här väldigt breda landskapet. 
Hon pratade om allt ifrån Sverigedemokraterna till Nordiska Motståndsrörelsen i Västerbotten och i övriga landet.
-Det är grupper som skiljer sig ganska markant åt i synen på demokrati och på vissa andra punkter, men som förenas av nationalismen.
Nordiska Motståndsrörelsen satsar, enligt Bilan, väldigt mycket på propagandaspridning. 
-Jag gissar att ni har sett klistermärken från Nordfront i Skellefteå.
Hon berättade att Nordfront i själva verket är organisationens egen hemsida och att den är utformad mer som en nyhetskanal än en traditionell hemsida.
-Det visar lite hur extremhögern jobbar ute på nätet.
Organisationen har också haft mer spektakulära former av aktiviteter för sig.
-Den har spärrat av en redakton samt placerat ut sprängmedel vid syndikalisternas lokal och ett flyktingboende i Göteborg.
Den, som består av några hundratals medlemmar, tror på våld som en metod som en metod för att kunna förändra samhället. 
-Den tror inte på demokrati och vill ersätta det demokratiska systemet med ett nazistiskt system.

Hur illa ställt är det med och i sverige idag?

-Rasistiska idéer har alltid funnits i Sverige och i stora delar av övriga världen, men på det området har det på något sätt blivit bättre jämfört med tiden då vi hade rasbiologiska institut.
Extremhögerns framfart runt om i Europa och i övriga världen är mer oroväckande.
-Den har börjat organisera sig på ett helt annat sätt och ökar i styrka genom att den hörs väldigt mycket, syns ute på gatorna och vinner val.
Extremhögerns idéer får också sin spridning till ensamma gärningsmän som tar saken i egna händer.
-På det sättet ser det ganska illa ut i Sverige och i stora delar av Europa.
En positiv sak är, enligt Bilan, att Sverige inte har släppt in extremhögern i finrummen på riktigt än.
-Hur det blir med den saken beror väldigt mycket på hur delar av borgerligheten väljer att föhålla sig till ett parti som Sverigedemokraterna framöver.

Hur kan vi komma till rätta med det som håller på att hända?

-Jag tror att vi måste försöka påverka partierna i rätt riktning och att antirasismen måste vara med än bara en motståndsrörelse.
Den bör, enligt Bilan, vara någon form av visionär rörelse.
-Vilket samhälle vill vi som antirasister se? Och här tror jag väldigt mycket på att organisera sig i sitt lokalsamhälle. Blicka ut över den plats man bor på och gör den bättre. 
-I ett sådant samhälle så blir det väldigt mycket svårare för extremhögern att få fotfäste, sa Bilan Osman.