Våra Kyrkor 1

Bjurtjärns kyrka Ladda ner
00:00
Kyrkklockor

 Bjurtjärns kyrka

Bjurtjärns kyrka är liksom Lungsunds kyrka en korskyrka från 1643. Kyrkan som är rödfärgad med koppartak ligger i den södra delen av kommunen. På kyrkogården finns också ett gravkapell från 1730, det s.k. Linrothska gravkapellet.

 Lyssna till Bjurtjärns kyrkas klockringning och historiken kring kyrkan.

 

Här kan vi höra Värmlandsvisan och Himlarna förtälja Ps.19 kompositör B Marcello spelad av Clas Andersson på Bjurtjärns kyrkas orgel, inspelad av Jan Olsson. 

Värmlandsvisan
Himlarna förtälja Ps 19 kompositör B. Marcello

 Lungsunds kyrka

 
Lungsunds kyrka ligger vackert utmed Bergslagskanalen i nordvästra delen av kommunen. De äldsta delarna är från 1643. Då bestod kyrkan endast av ett kor med långhus. På 1720-talet byggdes kyrkan ut till en korskyrka och idag är den rödfärgad med tjärat spåntak. Den är mycket omtyckt som dop- och vigselkyrka.

  Lyssna till Lungsunds kyrkas klockringning och historiken kring kyrkan.

 

Bjurtjärn

Här kan vi höra Värmlandsvisan och Himlarna förtälja Ps.19 kompositör B Marcello spelad av Clas Andersson på Lungsunds kyrkas orgel, inspelad av Jan Olsson.

Värmlandsvisan

Himlarna förtälja Ps 19 kompositör B. Marcello

 

 Storfors kyrka

Storfors kyrka invigdes söndagen den 10 maj 1959.

Trots att kyrkan är av senare datum är den redan kulturminnesskyddad. Väggarna är utvändigt klädda med Glavaskiffer i varierande gröna och rödgrå färgtoner och taket är klätt med koppar. I kyrkobyggnaden finns också församlingshemmet och pastorsexpeditionen. Kyrkans altare är utfört i Ölandskalksten och dopfunten är av Gotlandskalksten

 

Lyssna till Storfors kyrkas klockringning och historiken kring kyrkan.

Här kan vi höra Värmlandsvisan och Himlarna förtälja Ps.19 kompositör B Marcello spelad av Clas Andersson på Storfors kyrkas orgel, inspelad av Jan Olsson.

Värmlandsvisan

Himlarna förtälja Ps 19 kompositör B. Marcello