Meny

Kontakt

Vet du vad ärendet gäller men inte vem du ska vända dig till? Här listar vi kontaktinformation per område.

Bokning av dop och vigslar. Ekonomi.

Anette Bokhede

Stora Lundby-Östad pastorat

Kanslist, Ekonom

Bokning av begravning. Administration och skötsel av gravar, Stora Lundby och Östad kyrkogårdar

Josefine Sjögren

Stora Lundby-Östad pastorat

Administratör, Dataskyddsombud, Kyrkvaktmästare

Mer om Josefine Sjögren

0302-49 61 28

Krister Hagby

Stora Lundby-Östad pastorat

Fastighets & Kyrkogårdschef, Dataskyddsombud

Förskolan Hjärtat

Secondhandbutiken

Sybille Birkhorst

Stora Lundby-Östad pastorat

Värdinna och Second Hand-föreståndare

Hyra lokaler

Anette Bokhede

Stora Lundby-Östad pastorat

Kanslist, Ekonom

Berit Nordström

Stora Lundby-Östad pastorat

Församlingsvärdinna

Kommunikation

Anna Carlsson

Stora Lundby-Östad pastorat

Informatör

Telefonnummer och e-post till övrig personal, se Personal.

För vädjande om kollekt eller gåvor, vänd dig skriftligen till vardera församlingens församlingsråd.

Stora Lundby-Östad pastorat
Stora Lundby församlingsråd
Lundbyvägen 12
443 43 GRÅBO

Stora Lundby-Östad pastorat
Östad församlingsråd
Lundbyvägen 12
443 43 GRÅBO