Ungdomars fötter i en ring.
Foto: Magnus Aronson

Ungdom i Östad

För dig som går i årskurs 6 och uppåt finns det äldrejuniorer och ungdomskör

Inställt terminen ut, startar igen under vårterminen.

ÄLDREJUNIORER

En grupp för dig som går i 6:an, 7:an, 8:an.
Vi träffas varannan fredag, ojämna veckor, 16.15-18.15
Plats: Östad församlingshem
Fika och andakt varje gång, men också lek, tävlingar, bak och läger.
Start 11 september

Kontakt: Sofia Oltéus, se kontaktuppgifter nedan

UNGDOMSKÖREN

Kören för dig som går i 6:an och uppåt.
Tid: Varannan fredag 15.30-16.15 (ojämna veckor)
Plats: Östad församlingshem.
Ett par gånger per termin sjunger vi på någon gudstjänst i Östad kyrka.
På vårterminen åker vi på ett litet läger.
Start: 11 september

Vill du vara med? Kontakta Hannah Magnesköld, se kontaktuppgifter nedan.

 

Sofia Oltéus

Sofia Oltéus

Stora Lundby-Östad pastorat

Kantor

Hannah Magnesköld

Hannah Magnesköld

Stora Lundby-Östad pastorat

Församlingspedagog - barn och familj