Ungdomars fötter i en ring.
Foto: Magnus Aronson

Ungdom i Östad

ÄLDREJUNIORER

En grupp för dig som går i 6:an och 7:an.

Vi träffas varannan fredag, jämna veckor, 16.30-18

Plats: Östad församlingshem

Fika och andakt varje gång, men också lek, tävlingar, bak och läger.

Ojämna veckor finns det möjlighet att vara med i Gråbos äldrejuniorer, som har samma ledare.

Kontakt: Mirjam Johansson, se kontaktuppgifter nedan. 

Mirjam Johansson

Mirjam Johansson

Stora Lundby-Östad pastorat

Församlingspedagog

Nadine Rosenkvist

Nadine Rosenkvist

Stora Lundby-Östad pastorat

Barnledare

Hannah Magnesköld

Hannah Magnesköld

Stora Lundby-Östad pastorat

Församlingspedagog - barn och familj