Foto: Collage av bilder från Ikon

Syjunta i Sjövik

Välkommen på syjunta i Östad prästgård

Syjunta i Sjövik några tisdagar!

Gemenskap Sjövik tillsammans med Östad församling bjuder in till syjunta. 
Du är välkommen att sy, sticka, virka eller bara prata, fika & umgås.

Information läggs upp här om tillfällen.

Ingen anmälan, bara att dyka upp.

Välkommen till Östad prästgård (Östad byväg 25)