Stora Lundby-Östad pastorat om Coronaviruset

Här kan du läsa om hur Svenska kyrkan anpassar sin verksamhet och ställer om efter myndigheternas rekommendationer.

Vi fortsätter att vara kyrka under rådande coronakris. Gudstjänster, dop, vigslar sker på delvis nya sätt. Vi finns fortfarande här för samtal, bön och hjälp.  Sidan uppdateras kontinuerligt.

Gudstjänster

  • I båda kyrkor firas mässa söndagar kl 11, med begränsat antal deltagande, se nedan). Från Stora Lundby kyrka sänds gudstjänsten via ljud på pastoratets Youtubekanal
  • Fr o m 8 september och varannan vecka därefter blir det veckomässa i Stora Lundby församlingshem kl 8.30. Ingen frukost efter mässan.
  • Klaradals kloster i Sjövik har kvällsmässa helgfria tisdagar kl 18.30

Max antal deltagare i gudstjänster

Det krävs fortfarande att man håller tillräckligt avstånd till personer från andra hushåll. Varannan bänkrad i kyrkorna är avstängd för att smittsäkerhet ska kunna hållas.

Max antal deltagare på gudstjänster, dop, bröllop och begravningar inkluderar dopfamiljer, brudpar och besökande i alla åldrar, men gäller inte tjänstgörande personal och andra medverkande (till exempel kyrkvärdar):

Östad kyrka: 70 deltagare

Stora Lundby kyrka: 80 deltagare

Max antal personer i bänkraderna: 7 personer. Detta gäller båda kyrkor.

Samtal och stöd

  • Det finns möjlighet att prata med en diakon eller en präst, och få samtalsstöd, rådgivning eller hjälp att få hem t ex mat eller medicin andra tider. Vissa delar av detta kan ske per telefon för den som så önskar. Kontakta diakon 
  • Stora Lundby kyrka är fortsatt öppen dagtid kl 8-15 för den som vill komma och sitta en stund i stillhet. Det är bygdens kyrka, Guds hus och ett rum som fått ta emot generationers smärta och glädje. Öppettider i Östad kyrka varierar och finns annonserade utanför kyrkan.

övrigt

Här hittar du våra gudstjänster

Kyrkans miljöer är heliga platser och en trygg punkt för många. Så långt som det är möjligt vill vi att verksamheterna och miljöerna fortsätter att vara öppna, trygga och tillgängliga.

Har du frågor om hur vi hanterar frågan i Stora Lundby-Östad pastorat, så är du välkommen att kontakta kyrkoherde Jannica Norén.

Jannica Norén

Jannica Norén

Stora Lundby-Östad pastorat

Kyrkoherde