Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Besparingsåtgärder i Stora Lundby och Östad församlingar fr o m nyår

Kyrkorådet och kyrkoherden har tillsammans jobbat aktivt under det senaste året med att få pastoratets ekonomi i balans. Detta resulterar i en rad besparingar och indragningar av 2,65 tjänster som träder i kraft vid årsskiftet 21/22.

Ekonomin dras åt i pastoratet

Besparingarna började redan förra året, och under 2021 har verksamheternas budget minskat med 10% jämfört med 2020. Kyrkorådet har också beslutat och genomfört en försäljning av en skogsfastighet som pastoratet ägde.

Ytterligare besparingar väntar vid årsskiftet då 2,65 heltidstjänster tas bort. Det innebär två barn- och ungdomsledartjänster och en diakontjänst. Dessutom görs ytterligare neddragningar i verksamhetsbudgetar inför 2022.

Varför görs då detta?

En översyn redan hösten 2018 visade att ekonomin skulle behöva dras åt framöver. Arbetet har pågått sedan dess men har krävt en stabil ledning, och eftersom pastoratet stod utan kyrkoherde från augusti 2019 till mars 2020 så kom arbetet igång på allvar först när nuvarande kyrkoherde Jannica Norén kom på plats.

–Beslut som är negativa för människor och verksamhet är jobbiga att ta, men som förtroendevalda är vi ju satta att fatta sådana beslut också. Medlemsantalet går ned, och därmed också intäkterna, och i efterhand har vi insett att det har varit för hög ökning av antalet anställda fram till 2016. Vi behöver ta krafttag för att få ekonomin i balans, och med de här besparingarna har vi koll på läget, säger Hanna Hermansson, ordförande i kyrkorådet.

Vad betyder det här för dig som församlingsmedlem?

Församlingarnas barn- och ungdomsarbete har fortsatt hög prioritet. Det är ju också verksamhet som kräver att det finns vuxna ledare. Samtidigt kommer ju antalet anställda att minska, vilket kommer att påverka församlingarnas verksamhet.
All verksamhet är ännu inte planerad utifrån de nya förutsättningarna. De anställda arbetar fortfarande med att analysera och planera med tanke på de de kommande förändringarna. Dessutom har ju en del grupper och aktiviteter varit inaktiva under pandemin, så nu planeras det för vad som ska startas och när med tanke på att det dessutom blir färre anställda vid årsskiftet.

Vi kommer att uppdatera vår webbplats kontinuerligt med aktuell information.