Silhuettbild av två händer som sträcks ut i en tacksamhetsgest. Bakgrunden visar några fåglar i silhuett som flyger över en himmel där solen går ner. Mitt i solen finns silhuetten av ett kors.
Foto: Boonyachoat

Målarsamlingar i stillhet

Välkommen till två måndagar i höst då vi målar i stillhet och tystnad. Målarsamlingarna har sin utgångspunkt i Bibelns texter.

Efter en kort introduktion, och då vi har läst dagens bibeltext, blir det god tid för att måla det texten inspirerar oss till. Vi målar under tystnad och bön, utan krav på prestation. I slutet ges möjlighet att dela något kring sin bild om man vill det. Fika ingår.

9 november - Såsom leret är i min hand - Inställd pga Corona

konstnärspenslar i olika storlek

7 december - Förbli i mig

Varje målarsamling har plats för max tio personer. Man kan anmäla sig till ett av tillfällena, eller till båda.

Vi följer myndigheternas rekommendationer och håller avstånd. Har man symtom kan man inte vara med. 

Plats: Stora Lundby församlingshem, Lundbyvägen 12, Gråbo
Tid: kl 14-17 respektive datum
Kostnad: 40 kr inklusive fika
Anmälan: senast torsdag veckan innan varje målartillfälle till Mirjam Johansson. 

Anmälan till målarsamling i stillhet Du får en bekräftelse på din anmälan på den e-postadress du anger.

Personuppgiftshantering

Dina personuppgifter kommer att sparas under tiden aktiviteten du är anmäld till pågår. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter på https://www.svenskakyrkan.se/storalundbyostad/personuppgiftsbehandling

Mirjam Johansson

Mirjam Johansson

Stora Lundby-Östad pastorat

Församlingspedagog

Mer om Mirjam Johansson

Stora Lundby församling