Konfirmationsläger på stiftsgården i Undersvik sommaren 2019
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Konfirmand 2021-2022

Nyfiken på att vara konfirmand? Här kan du läsa mer om hur konfaåret kan bli för dig som är född 2007.

Nyfiken på att vara konfirmand nästa läsår?
Här kommer vi i maj att publicera information om hur konfaåret i Stora Lundby-Östad kan bli för dig som är född 2007. 

Grupperna kommer att ses en gång i veckan och dessutom åka på två läger: 

Läger 1: 12-14 november på Helsjöns folkhögskola.
Läger 2: 22-24 april . Platsen är ännu inte bestämd.

Terminsdatum:

Start: 6 och 7 oktober
Terminsslut: 15 och 16 december
Terminsstart vårtermin: 12 och 13 januari.

Grupp i Östad

Gruppen träffas onsdagar 16.30-18.30 i Östad församlingshem. 

Start 6 oktober 2021.

Konfirmation 14 maj 2022 i Östad kyrka.

grupp Gråbo

Gruppen träffas torsdagar kl 15.30-17.30 i Stora Lundby församlingshem

Start 7 oktober

Konfirmation 21 maj 2022 i Stora Lundby kyrka.

Uppgifter om dig som konfirmand

Jag anmäler mig till följande alternativ:

Uppgifter om din vårdnadshavare. Vi skickar bekräftelse på anmälan till den översta vårdnadshavarens e-postadress, men tar gärna emot uppgifter om andra vårdnadshavare.

Din vårdnadshavare måste godkänna att anmälan skickas till konfirmandgruppens kontaktperson.

Personuppgiftshantering

Dina personuppgifter kommer att sparas under tiden aktiviteten du är anmäld till pågår. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter på https://www.svenskakyrkan.se/storalundbyostad/personuppgiftsbehandling

Alexander Dahlquist

Alexander Dahlquist

Stora Lundby-Östad pastorat

Präst

Mer om Alexander Dahlquist

Östad församling