Foto: Magnus Aronson /Ikon

Konfirmand 2020-2021

Bryr sig Gud? Kommer jorden att överleva? Vad händer när jag dör? Kan jag alltid vara mig själv? Du är inte ensam om att fundera över livet. Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt.

Konfaåret är igång sedan i september! 

Vill du bli konfirmand, då startar vi nya grupper till hösten, välkommen med då!

Information om pågående grupper sköts via mail till föräldrar, om du har frågor eller söker information, kontakta någon av ledarna.

Veckogrupp Stora Lundby

Vi träffas på torsdagar i Stora Lundy församlingshem i Gråbo.
Konfirmation: 15 maj (om resktriktonerna tillåter) 
Frågor? Kontakta någon av ledarna. Se nedan.


 

Veckogrupp Östad

Vi träffas på onsdagar i Östad Församlingshem. 
Konfirmation: 22 maj (om restriktionerna tillåter)
Frågor? Kontakta någon av ledarna. Se nedan.

personuppgiftshantering

För att du ska kunna delta i konfirmandverksamheten behöver vi spara och hantera nedanstående personuppgifter. Vi hanterar personuppgifter enligt gällande integritetslagstiftning och den rättsliga grunden här är berättigat intresse. Dessa uppgifter sparas tills konfirmationsläsningen och efterarbetet är avslutat. Uppgifter om konfirmationen bevaras i kyrkoböckerna. De uppgifter vi behandlar om dig kommer inte att säljas vidare och delas inte utanför Svenska kyrkan och för verksamheten nödvändiga samarbetspartner, t.ex. lägergårdar, om inte vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi överför aldrig uppgifter till ett land utanför EU.


Personuppgiftsansvarig är Stora Lundby-Östad pastorat, Lundbyvägen 12, 443 43 Gråbo. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på stora.lundby-ostad.pastorat@svenskakyrkan.se eller 0302-49 61 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Alexander Dahlquist

Alexander Dahlquist

Stora Lundby-Östad pastorat

Präst

Mirjam Johansson

Mirjam Johansson

Stora Lundby-Östad pastorat

Församlingspedagog

Sofia Oltéus

Sofia Oltéus

Stora Lundby-Östad pastorat

Tjänstedig, Kantor

Andreas Andersson

Andreas Andersson

Stora Lundby-Östad pastorat

Ungdomsledare