Foto: Magnus Aronson /Ikon

Konfirmand 2020-2021

Bryr sig Gud? Kommer jorden att överleva? Vad händer när jag dör? Kan jag alltid vara mig själv? Du är inte ensam om att fundera över livet. Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt.

Nu är det din tur att konfirmeras!

Vad funderar du på?

Dina frågor är viktiga för oss. Vi vill skapa en öppen mötesplats där vi tillsammans i gruppen på olika sätt utforskar vad den kristna tron handlar om. Vi hoppas att du är nyfiken och har frågor om Gud, kyrkan och livet, för det pratar vi mycket om under konfirmationstiden.
Du måste inte redan tro, eller kalla dig kristen, men vi vill ge dig en chans att ta reda på vem du är, vem Gud är och vad kristen tro innebär.
På våra träffar blandar vi lek och allvar, diskussioner och övningar. Vi vill att det ska vara både roligt och lärorikt. Vi samtalar inte bara om Gud, utan med Gud, i andakter och gudstjänster.
Kom och se vad detta handlar om!

Vad gör vi då?

Vi brukar börja med fika. Sen har vi undervisning, som kan se ut på lite olika sätt – ibland berättar vi om något, det händer att vi ser på film, vi diskuterar, gör upplevelsevandringar och vi leker mycket! Vi har andakt varje gång vi träffas. Då  sjunger vi, lyssnar på några bibelord eller berättelser och ber tillsammans. Veckogrupperna har två gemensamma läger, ett på hösten och ett på våren då vi seglar med Elida. Sommarkonfan har ett längre läger på sommaren.

Anmälan & Kostnad

Du anmäler dig genom att fylla i formuläret nedan. Konfirmationen är för dig som går i årskurs 8 och 9.

Att konfirmera sig hos oss är gratis.

Veckogrupp Stora Lundby

Vi träffas på torsdagar 15.30-17.30 i Stora Lundy församlingshem i Gråbo.
Start: 10 september
Konfirmation: 15 maj
Frågor? Kontakta någon av ledarna. Se nedan.


 

Veckogrupp Östad

Vi träffas på onsdagar 16.30-18.30 i Östad prästgård.
Start: 9 september
Konfirmation: 22 maj
Frågor? Kontakta någon av ledarna. Se nedan.

Sommarkonfa

Har du fullt upp under veckorna och tycker det är svårt att hinna med konfaläsning? Då kan du välja sommarkonfa! Vi träffas fyra söndagar under vintern/våren och sedan ägnar vi de tre första veckorna på sommarlovet åt konfa.

Start: 29 november kl.11 i Stora Lundby kyrka
Söndagar: 29/11, 24/1, 21/3 och 25/4 kl.11-16
Sommarläsning: 14/6-3/7 med läger 21-24/6
Konfirmation: 3 juli
Frågor? Kontakta någon av ledarna. Se nedan.

Uppgifter om dig som konfirmand

Jag anmäler mig till följande konfirmationsalternativ:

Uppgifter om din vårdnadshavare

Din vårdnadshavare måste godkänna att anmälan skickas till konfirmandgruppens kontaktperson

personuppgiftshantering

För att du ska kunna delta i konfirmandverksamheten behöver vi spara och hantera nedanstående personuppgifter. Vi hanterar personuppgifter enligt gällande integritetslagstiftning och den rättsliga grunden här är berättigat intresse. Dessa uppgifter sparas tills konfirmationsläsningen och efterarbetet är avslutat. Uppgifter om konfirmationen bevaras i kyrkoböckerna. De uppgifter vi behandlar om dig kommer inte att säljas vidare och delas inte utanför Svenska kyrkan och för verksamheten nödvändiga samarbetspartner, t.ex. lägergårdar, om inte vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi överför aldrig uppgifter till ett land utanför EU.


Personuppgiftsansvarig är Stora Lundby-Östad pastorat, Lundbyvägen 12, 443 43 Gråbo. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på stora.lundby-ostad.pastorat@svenskakyrkan.se eller 0302-49 61 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Sven Lindberg

Sven Lindberg

Stora Lundby-Östad pastorat

Präst

Mirjam Johansson

Mirjam Johansson

Stora Lundby-Östad pastorat

Församlingspedagog

Sofia Oltéus

Sofia Oltéus

Stora Lundby-Östad pastorat

Kantor

Andreas Andersson

Andreas Andersson

Stora Lundby-Östad pastorat

Ungdomsledare