Besöksgruppen i Stora Lundby församling, Erik Abrahamsson och Ulrika Nätterdal.
Foto: Anna Carlsson

Hem- & sjukbesök

Vill du att någon kommer hem och besöker dig eller din anhörige? Eller vill du själv bli en besökare? I Stora Lundby och Östad församling finns präster, diakoner och en besöksgrupp (några ideella) som gärna gör besök. Vi gör även besök om du skulle hamna på sjukhus eller på någon av kommunens boende.

Kyrkans besöksgrupp

Det kan finnas många anledningar till att man känner sig mer eller mindre ensam - det kan vara ålder, funktionshinder eller att man helt enkelt saknar släkt och vänner nära sig. Då kan du vända dig till kyrkans besöksgrupp.

Besöksgrupperna består av personer som besöker dem som vill träffa en medmänniska. Kanske för att prata och utbyta tankar om olika spörsmål som kan uppstå i vardagslivet. Man behöver inte känna att man behöver bjuda på något i samband med besöket.

Just nu finns det plats för fler ideella besökare till besöksgrupperna i Stora Lundby och Östad församling. Vill du bli en besökare? Kontakta diakon Frida Vikström.

 

Frida Vikström

Frida Vikström

Stora Lundby-Östad pastorat

Diakon