En uppslagen gammal bok ligger på ett brunt bord.
Foto: Alejandro Escamilla

Gudstjänstgrupper i Stora Lundby

Vi har gudstjänstgrupper i Stora Lundby församling. Dessa grupper har träffats tillsammans med den präst som tjänstgör i gudstjänsten för att planera valda delar tillsammans.

Vid planeringen går man igenom söndagens tema och läser texterna, man skickar med förslag på uppslag till predikan, man bestämmer vissa psalmer, man går igenom och fördelar uppgifter såsom evangelieprocession, kollektupptagning och textläsning m.m. Man diskuterar även kyrkans allmänna förbön och man tar ett gemensamt ansvar för kyrkkaffet.
Kompletterar varandra
Det är ca sju personer i varje grupp. Vi har olika bakgrund, erfarenheter och kunskaper. Det gör att vi alla har något att bidra med och att vi kompletterar varandra.
Bibelord
Vi får ta till oss orden som kommer från första korintierbrevet: ”När ni samlas har var och en något att bidra med (1:a Kor 14:26). Det finns både en glädje och en styrka i att tillsammans få planera och genomföra en gudstjänst.
Vill du vara med?
Är du nyfiken eller intresserad av hur man bygger upp en gudstjänst, skulle du vilja vara med i en grupp? Du är välkommen att höra av dig till:
Magnus Eriksson

Magnus Eriksson

Stora Lundby-Östad pastorat

Präst

Mer om Magnus Eriksson

Stora Lundby församling