Buxbom med ett urklippt hjärta i grenverket.

Grön diakoni

För dig som vill få ny kraft genom att vara ute i naturen. Vi odlar, skapar och vilar.

Grön diakoni i Östad

”Lugn av naturen-gruppen”

Måndagar kl 10-12 i Torins trädgård, kyrkoparken och skogen i närheten.

”Trädgårdsgruppen”

Torsdagar kl 13.30-15.30 i Torins trädgård vid Östad kyrka.

Båda grupperna i Grön diakoni är för dig som vill återhämta dig genom att vara ute i naturen. 
”Lugn av naturen-gruppen” riktar sig främst till dig som har varit eller är sjukskriven för utmattning. Här tar vi det lungt i naturen och upplever den med våra olika sinnen. Vi äter vår medhavda matsäck på en vacker plats i naturen.
”Trädgårdsgruppen” är mer inriktad på trädgårdssysslor efter säsong. Även här deltar man efter förmåga och ork. Det finns tid att bara vara. I halvtid tar vi en gemensam fikapaus.
I båda grupperna reflekterar vi över pilgrimens sju nyckelord.

Bakgunden till Grön diakoni

Många olika forskningsrapporter visar att naturen påverkar vår hälsa. Att vara utomhus är som medicin, en helande miljö, som är speciellt välgörande för den som är sjukskriven och lider av depression eller utmattning. Forskningen visar att man återhämtar sig bättre i  grön miljö. Man tilltalas av olika miljöer i olika skeden av sin sjukdom och flera av dessa miljöer har vi i Östad. En pilgrimsled som går genom en trygg skog i närheten av bebyggelse. Vi har skapat en liten lustgård, Torins Trädgård. I Kyrkoparken finns sittplatser där man kan sitta själv eller med andra, meditera eller bara vara.
Att arbeta med händerna i naturen ger perspektiv. Det ger ett lugn, och en större förmåga att acceptera att saker tar tid. Guds skapelse ger oss lugn, ro och tillförsikt för att leva i en verklighet som kräver allt mer av människor idag.

Anmälan till Lise-Lott Claesson.

 

Lise-Lott  Claesson

Lise-Lott Claesson

Stora Lundby-Östad pastorat

Diakon

Mer om Lise-Lott Claesson

Östad församling