Buxbom med ett urklippt hjärta i grenverket.

Grön diakoni

För dig som vill få ny kraft genom att vara ute i naturen. Vi odlar, skapar och vilar i Lugn av naturen-gruppen och Trädgårdsgruppen.

Grön diakoni i Östad

Båda grupperna i Grön diakoni är för dig som vill återhämta dig genom att vara ute i naturen. I båda grupperna reflekterar vi över pilgrimens sju nyckelord.

  1. ”Lugn av naturen-gruppen” riktar sig främst till dig som har varit eller är sjukskriven för utmattning. Här tar vi det lugnt i naturen och upplever den med våra olika sinnen. Vi äter vår medhavda matsäck på en vacker plats i naturen.
  2. ”Trädgårdsgruppen” är mer inriktad på trädgårdssysslor efter säsong. Även här deltar man efter förmåga och ork. Det finns tid att bara vara. I halvtid tar vi en gemensam fikapaus.

”Lugn av naturen-gruppen”

Måndagar kl 10-12 i Torins trädgård, kyrkoparken och skogen i närheten.

”Trädgårdsgruppen”

Torsdagar kl 13.30-15.30 i Torins trädgård vid Östad kyrka.

Bakgunden till Grön diakoni

Många olika forskningsrapporter visar att naturen påverkar vår hälsa. Att vara i naturen är som medicin, en helande miljö, som är speciellt välgörande för den som är sjukskriven och lider av depression eller utmattning.

 Forskningen visar att man återhämtar sig bättre i  grön miljö. Man tilltalas av olika miljöer i olika skeden av sin sjukdom och flera av dessa miljöer har vi i Östad:

  • En pilgrimsled som går genom en trygg skog i närheten av bebyggelse.
  • Vi har skapat en liten lustgård, Torins Trädgård.
  • I Kyrkoparken finns sittplatser där man kan sitta själv eller med andra, meditera eller bara vara.

Att arbeta med händerna i naturen ger perspektiv. Det ger ett lugn, och en större förmåga att acceptera att saker tar tid. Guds skapelse ger oss lugn, ro och tillförsikt för att leva i en verklighet som kräver allt mer av människor idag.

Anmälan till Lise-Lott Claesson.

 

Lise-Lott  Claesson

Lise-Lott Claesson

Stora Lundby-Östad pastorat

Diakon

Mer om Lise-Lott Claesson

Östad församling