En kvinna läser ur Bibeln.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Bibelgrupp i Östad prästgård

Varannan onsdag kl 18.30

Vi läser Andra Korinthierbrevet och funderar tillsammans på vad dessa texter har att berätta för oss. 

Tid och plats: varannan onsdag kl 18:30-20:30,  i Östad Prästgård

Gruppen leds av Sven Lindberg

Kontakt: Magnus Eriksson, se nedan

Vuxna på vandring

Vuxen

Församlingarna har många olika typer av vuxengrupper. Kanske har vi sammanhanget och mötesplatsen just för dig?