FeteLans grafik, med en tvspelande Jesus i en soffa
Foto: Theo

Besökare

Pga. Corona kommer vi tyvärr inte kunna välkomna dagsbesökare i år.
Du är hjärtligt välkommen att anmäla dig till hela eller delar av lanet!

Personuppgiftshantering

Dina personuppgifter kommer att sparas under tiden aktiviteten du är anmäld till pågår. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter på https://www.svenskakyrkan.se/storalundbyostad/personuppgiftsbehandling

Andreas Andersson

Andreas Andersson

Stora Lundby-Östad pastorat

Ungdomsledare

Sofia Andersson

Sofia Andersson

Stora Lundby-Östad pastorat

Barn- och ungdomsverksamhet