Behöver du någon att samtal med?
Foto: Leon Biss

Behöver du någon att samtala med?

Ibland går livet inte riktigt ihop. Arbetslöshet, dödsfall, ensamhet, sjukdom och mycket annat kan göra att det känns som att livet har gått sönder. Möjlighet till samtal finns både via kyrkans jourtjänst, jourhavande präst och våra anställda: diakon och präster.

Ibland är det bara en vag känsla av olust. Något som inte riktigt går att sätta fingret på, men som ligger och gnager. Eller så kanske livet känns helt okej – till och med fantastiskt – men frågorna finns ändå där kring hur allt hänger ihop.

Oavsett vad du går och bär på, så kan det vara bra att prata med någon om det. Någon som inte tror att hon redan känner dig. Någon som inte har alla svaren. Någon som bara vill lyssna.  Det spelar ingen roll om du är ung eller gammal, troende eller inte troende. Vi finns här.

Tystnadsplikt

Både präster och diakoner har tystnadsplikt. För präster är tystnadsplikten absolut. Det betyder att prästen aldrig får avslöja något som sagts i ett enskilt samtal – inte ens inför en domstol. Diakonen får inte heller berätta det som sagts, om det inte är så att ett barn far illa eller någon riskerar att bli skadad. Då får och bör diakonen anmäla det.

Bikt

Om du har dåligt samvete för något finns möjligheten att bikta sig. Bikt betyder bekännelse. Det betyder att du, efter att ha pratat med en präst om det du känner skuld för, bekänner (erkänner) din skuld inför Gud. Prästen kan sedan ge dig Guds förlåtelse för det du gjort fel.

Stöd

Om du har ekonomiska problem, eller behöver hjälp t.ex. i kontakt med myndigheter, så är det diakonen som bäst kan hjälpa dig.

Samtalet

Samtalen är alltid kostnadsfria. Efter att ha bestämt tid med den präst eller diakon du vill prata med träffas ni och pratar, oftast i församlingshemmet. Man sitter oftast strax under en timme. Du behöver inte komma till mer än ett samtal om du inte vill. Ni behöver inte prata om kristen tro om du inte vill.

Välkommen att kontakta våra diakoner och präster!

”Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.” (Matteusevangeliet 18:20)

 

Kyrkans SOS och jourhavande präst

Eftermiddagar fram till kl 21 finns även möjligheten att kostnadsfritt ringa eller skriva till Kyrkans SOS. Vill du prata med någon, ring SOS-telefonen  031-800 650. Jourtelefonen är öppen vardagar kl 13-21 och lör-sön-helgdag16-21 varje dag, året om.

Vill du skriva, väljer du webbtjänsten SOS-brevlådan.


Om klockan är mellan 21 och 06 och du är i akut behov av någon att prata med finns möjligheten att ringa Jourhavande Präst. Du slår då larmnumret 112 och ber att få prata med en präst.

 

Läs mer om Kyrkans SOS och Jourhavande präst via länkarna nedan.

Kyrkans SOS

Kyrkans SOS är en fristående ideell organisation som erbjuder kris- och samtalsjour. Du kan ringa SOS-telefonen eller skriva till SOS-brevlådan. Du får vara anonym. För dig mellan 12 och 25 år finns Nätvandrarchatten.

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

      Diakoniemblem

      Diakoni

      Diakoni betyder tjänande. Det är kristen tro i praktisk handling och kyrkans sociala stöd till människor i behov. Det kan handla om ett samtal, en gemenskap, öppen förskola, att få sällskap till handläggare och mycket annat.