Pappa som kysser sitt spädbarn. Text: Du är aldrig ensam! Puss, Pappa

Barndop

Doptider i kyrkorna, information om hur dopgudstjänsten går till och annat som kan vara bra att veta som förälder.

så här går det till

Dopet sker i Stora Lundby eller Östad kyrka, antingen i en särskild dopgudstjänst eller i gudstjänsten på söndagen kl 11. Vi ordnar dopgudstjänster två lördagar i månaden i båda kyrkor.

På gudstjänsten är den första bänken reserverad för dopfamiljen. I Stora Lundby kyrka kan barn som är med på dopet få utrymme att leka i ett rum längst bak i kyrkan om de vill.

 

Vi har dopklänning till utlåning för barn som är upp till ett år.

 

Någon vecka före dopet tar prästen kontakt med er för att boka in ett dopsamtal, ett tillfälle när ni möts och pratar om dopet, både om vad det innebär och praktiskt detaljer som val av musik, psalmer osv. 

Titta gärna på filmen "Lillebrors dop i kyrkan" (cirka 1 minut) - själv eller tillsammans med barn i din närhet som är nyfikna på vad som händer när någon döps.

Dopkalas

Dopfesten i kyrkan kan fortsätta med ett kalas efteråt. I samband med dop kan ni gratis använda Stora Lundby kyrkstuga eller församlingshemmen i Gråbo eller Östad för dopkalas. Ni bokar lokal hos kanslisten.

Boka tid

Du bokar tid för dop och lån av dopkalaslokal genom att kontakta kanslisten. Om du vill ringa så är det telefontid tisdag-fredag kl 9-15.

Frågor?

Mer information om dopgudstjänsten, hur man väljer faddrar, förslag på psalmer och musik på dopgudstjänsten och en bra checklista inför dopet finns i den här foldern (pdf):

Dopbroschyr - svar på dina frågor om dopet

 

Har du fler frågor runt dop? Hör av dig till någon av prästerna nedan.

Magnus Eriksson

Magnus Eriksson

Stora Lundby-Östad pastorat

Präst

Mer om Magnus Eriksson

Stora Lundby församling