Babycafé
Foto: Oksun70, Istockphoto

Babycafé

Glad Nyhet: Från och med höstterminen har vi Babycafé varje onsdag kl. 9.30-11. Terminstart: 28 augusti.

Vårt Babycafé är en mötesplats för de allra yngsta barnen från 0- 1 år tillsammans med förälder. Gemenskap, fika och sångstund med ramsor och rörelsesånger anpassad för de riktigt små barnen. Vi håller till i undervåningen i församlingshemmet.

Gratis och ingen anmälan.
Fika till självkostnadspris.


Har du äldre förskolebarn, så har vi vår verksamhet "Sång & Lek" på fredagar kl. 9-11 för barn 0-6 år tillsammans med vuxen. 

Vill du veta mer, maila dina frågor till: storalundby.barn@svenskakyrkan.se