Foto: Bild: Montage med bilder från Ikon, Lightstock, Mostphotos

Alphakurs i Gråbo

LIVET ÄR VÄRT ATT UTFORSKA. Gemenskap - Föredrag - Samtal Kursstart den 4 september, där första tillfället är ett "prova på tillfälle". Kursen arrangeras tillsammans av kyrkorna i Gråbo. En möjlighet att utforska meningen med livet och den kristna tron, i en avslappnad och öppen miljö.

VAD ÄR ALPHA?

Alphakursen är till för alla som vill fundera och reflektera kring livet och dess mening. Det är en plats där människor kan komma och koppla av, äta, lyssna och dela sina tankar. Alpha är en grundkurs i kristen tro, som över 100 000 svenskar har gått, där det finns plats för dina djupaste frågor och funderingar.

VEM ÄR ALPHA FÖR?

Alphakursen är till för alla, och speciellt anpassad för människor som inte är vana kyrkobesökare.

HUR SER EN ALPHAKVÄLL UT?

Kursen består av tre delar. Varje träff inleds med en måltid. Därefter hålls ett föredrag, antingen muntligt eller via film, utifrån livets frågor och kristendomens svar. Slutligen är det dags för samtal i smågrupper där varje deltagare kan ställa frågor och bidra med sina åsikter. Alla frågor får ställas. Det brukar bli spännande samtal. Du behöver inte hålla med om något, men du har möjlighet att upptäcka kristen tro.

HUR ÄR EN ALPHAKURS UPPLAGD?

Kursen pågår under 11 veckor där man varje gång tittar på en ny aspekt av den kristna tron. Exempel på ämnen som tas upp: ”Vem är Jesus?”, ”Hur ska jag kunna tro?”, ”Vad är meningen med livet?” och ”Vad ska jag med kyrkan till?”.

Praktisk information

Tid:
Onsdagkvällar kl 18.30–21 med start 4/9. Första tillfället är ett ”prova på tillfälle”.

Plats:
Centrumkyrkan, som ligger på Mjörnbotorget i Gråbo.

Kostnad:
Vi tar ut en kostnad på 500 kr för hela kursen, då ingår mat och kursmaterial.

Koncept:
Alphakursen
alphasverige.se

Anmälan:

Pastorsexpeditionen, Svenska kyrkan. 
Tel: 0302- 49 61 00. Telefontid vardagar kl. 10-12.
Vid anmälan uppge, namn, telefonnummer, mailadress, samt 
ev. specialkost.

Frågor:
Vid frågor om Alphakursen kontakta någon av ledarna för kursen.

 • Björn Nilsson, präst
  Svenska kyrkan. Stora Lundby-Östad pastorat
  Mobil: 0721-80 91 26
  E-post: bjorn.nilsson@svenskakyrkan.se
 • Andreas Engström, pastor & föreståndare
  Equmeniakyrkan Gråbo
  Mobil: 0729-75 82 03
  E-post: andreas.engstrom@equmeniakyrkangrabo.se
 • Daniel Ånskog, pastor
  Centrumkyrkan Gråbo
  Mobil: 0709-49 15 35
  E-post: daniel.anskog@smyrna.se