Prata med oss

Till innehållet

Stor glädje när Svenska kyrkan återuppstår i Afrika

På 80-talet fanns det utlandsförsamlingar i Pretoria och Kapstaden i Sydafrika, Alexandria i Egypten. Men när Ulrica Fritzson började sitt arbete som mobil präst fanns det inga svenska församlingar kvar i Afrika.


– Svenskarna i Afrika rör sig mycket, stannar kortare och längre tid i sina arbeten. Därför måste kyrkan vara rörlig för att nå folk, säger Ulrica Fritzson.

Hon tror att Svenska kyrkan i utlandet tänker rätt när de tänker mobil präst. Det gör något viktigt teologiskt med kyrkan. Kyrkan är inte en maktkyrka, utan en kyrka som är beroende av relationer. Vi blir beroende av människor lokalt, svenskar, afrikaner, men också av att få låna lokaler och andra kyrkor, betonar Ulrica Fritzson.

En beroende kyrka

– Det är bra för en kyrka att vara beroende av andra för sin verksamhet. Det är en ynnest att få förtroende att gå in i den här rollen och tänka nytt, tänka relationer. Det är en stor utmaning, väldigt spännande och kreativt!

Svenska kyrkan och prästen Ulrica Fritzson kan erbjuda utlandssvenskarna gudstjänster, konfirmationssamlingar/läger, fängelsebesök, samlingar kring högtider, och olika typer av akuta samtal till svenskarna. 

"Folk är glada och välkomnande"

Det som är viktigt för många svenskar utomlands är att få sjunga psalmer och be på sitt eget språk. Glädjen är stor över att Svenska kyrkan är på plats igen efter många år.

– Folk är oerhört glada och välkomnande! Efterfrågan från svenskar är otrolig. Som det gamla paret i Nairobi som sa att de hade bett länge om att Svenska kyrkan ska komma, berättar Ulrica Fritzson.

Tjänsten som mobil präst är på halvtid och hon försöker lyssna in var behoven är störst och var det finns många svenskar på plats. Kyrkan kan inte finnas i varje land. I dag närvarar Svenska kyrkan i Sydafrika, Zimbabwe, Botswana, Zambia, Mozambique, Kenya, Tanzania, Uganda.

På hemmaplan är Ulrica Fritzson fängelsepräst i Malmö, men arbetar just nu med en doktorsavhandling om försoning och skuld. Bild: Gustaf Hellsing/IKON

Inga fasta lokaler

Det handlar om ett nytt sätt att bygga församlingar och sammanhang utan fasta lokaler med syfte att skapa mötesplatser med människor och en närvarande kyrka.

I Kapstaden kom en önskan från svenskar om att göra något meningsfullt, kanske något diakonalt för människor. Resultatet blev träffar på det största fängelset i staden, Pollsmoor Prison, och en gemensam julbön på ungdomsavdelningarna.

– Svenskarna på plats firade gudstjänst med de fängslade barnen. Det blev fantastiskt! Det är vad jag minns bäst från mitt första år. Men också den oerhört varma efterfrågan och välkomnandet i Nairobi. Kenya har varit utsatt för terror och det påverkar naturligtvis människorna som jobbar där. Flera av svenskarna har också begärt samtal med mig.

Roland Asplund