Vill du få prova tovning?

Nu finns möjligheten att prova på tovning. 

Lördagen 18/2 kl. 14-17. Sista anmälningsdag 15/2 till Ingrid Stillström, epost: ingrid.stillstrom@svenskakyrkan.se. Begränsat deltagarantal!