Präst sökes 100%

Stöde församling i Härnösands stift söker komminister på 100%, någon som vill dela liv med oss i en kristen gemenskap och som tillsammans med arbetsgruppen vill fortsätta bygga Stöde församling. Vår slogan är "Din och min kyrka mitt i byn".

Vår församling ligger i den vackra Ljungandalen 35 minuter väster om Sundsvall, med en kyrka, ett församlingshem och en pastorsexpedition "mitt i byn". Vi har drygt 3000 innevånare och ett 10-tal anställda.

Under de senaste åren har vi lagt mycket tid och kraft på att utveckla organisation, verksamheter, gudstjänster, arbetsmiljö, personal och fastigheter -allt för att kunna vara en livaktig församling. Vi kan med stolthet säga att vi är en församling där allt fungerar väl, och allt och alla, förutom du, är på plats. Vi har ett gott rykte i bygden och vill fortsätta att utvecklas.

Vi har en god planering och struktur, engagerade och församlingsaktiva förtroendevalda och ideella, kompetent personal och en stark medvetenhet om att vi är Kyrka. Ekonomin är god, och vi har under de senaste åren bland annat satsat på en generös friskvård, utbildning, extra medel till konfirmander samt genomfört renoveringar av våra lokaler.

Församlingen har en stark musikalisk tradition med tre körer, flera grupper för olika åldrar, samt en aktiv gudstjänstfirande gemenskap. Under de senaste åren har vi utvecklat goda relationer med skola och förskolor, föreningar, vård och omsorg samt ortens Equmeniaförsamling. Vi ser också med glädje den utveckling som sker av St Olavsleden som går förbi Stöde kyrka.

I Sundsvall och Stöde finns det goda möjligheter till boende och all tänkbar service, samt goda möjligheter till både arbete och skola för eventuella familjemedlemmar.

Vi ser att du behöver ha B-körkort och tillgång till bil. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.

Varmt välkommen med din ansökan senast 2020-10-26

Tillträde efter överenskommelse.

 

Kontaktpersoner:

Tf. Kyrkoherde:  Lisbet Magnusson

lisbet.magnusson@svenskakyrkan.se 0691-66 14 44

Kyrkorådets ordf:

Lena Sjöberg

lenasjoberg23@hotmail.com   070-626 02 97 

KyrkA 

Håkan Stiberg

hakan.stiberg@svenskakyrkan.se 070-224 78 43

Carina Nilsson, expeditionen

carina.e.nilsson@svenskakyrkan.se   0691-66 14 58

Ansökan  till:

Stöde församling

Edsta 210

864 41  STÖDE

eller stode.forsamling@svenskakyrkan.se